Warme ideeën voor het klimaat, uit een dorp van bij ons

Warme ideeën voor het klimaat, uit een dorp van bij ons

Kinderopvang en klimaatactie in één: workshop zelf een insectenhotel maken.

Kinderen die alles weten over insecten, en hun prei en worteltjes staan te inspecteren aan de rand van een keurig moestuintje. Als oude rotten wijzen ze de dingen aan die kunnen verbeteren. Het is een alledaags zicht in Asse, waar de wijkverenigingen en buurtbewoners op een spectaculaire manier aan de slag gaan voor het klimaat.

Ze strijden voor de titel “De straat met het beste klimaat”. Dat is een creatieve buurtactie rond klimaat. Het heeft geleid tot prachtige en grappige initiatieven, van groepsaankopen rond isolatie tot de organisatie van wekelijkse leveringen van boeren uit de streek. Buurtbewoners hebben vakantieopvang georganiseerd om kinderen zelf insectenhotels te laten bouwen, of hun moestuintje te beheren. Socialemediakanalen ondersteunen het een en ander, waardoor je ook nog eens in het echte leven een hechtere band krijgt. Mensen praten terug met elkaar.

Online bij de lokale boer bestellen en in de wijk geleverd.

Hoe kom je tot zoiets? Het gaat niet vanzelf, en het werkt al helemaal niet als je het van bovenaf oplegt.

Ben Michiels, duurzaamheidsambtenaar (Asse) legt even uit. ‘Ondanks het bestaan van een visienota uit 2008 over klimaat, voelden wij dat we niet ver genoeg gingen. We hebben dan alle gemeentelijke diensten bijeengeroepen om samen met de BBL één en ander te bekijken. Daaruit volgden een aantal workshops en werksessies waarbij lokale prioriteiten werden geïdentificeerd. Naast een bewustmakingsproces leidde dat tot een prioriteitenlijstje voor alle diensten, waar ze het zelf over eens waren.

We merken nu ook dat er een heel pro-actieve houding is, waarbij men ons spontaan problemen en mogelijkheden signaleert, vanuit diverse diensten. Zien dat mensen dingen aanpakken en veranderen, dat geeft enorm veel positieve energie.’

Elf straten dragen de naam “goede klimaatstraat”. Ze strijden voor de titel “straat met het beste klimaat”.

Vervolgens werd de bal doorgespeeld naar de bewoners, via een lokale klimaatmarkt. Hier konden wijkverenigingen en vrijwilligers ideeën opdoen voor de overkoepelende actie, die enthousiast en succesvol werd onthaald.

In maart zal dat leiden tot de verkiezing van de straat met het beste klimaat en een klimaatneutraal buurtfeest. Hopelijk wordt het ook het startschot van de acties van de volgende jaren.

Wat hebben we daaruit geleerd? Bernard Govaert (BBL) vat het kort samen: ‘Het zal nooit lukken om één plan aan iedereen voor te stellen en op te leggen van bovenaf. De beste resultaten haal je, wanneer je rekening houdt met lokale gevoeligheden en sterktes. Als je mensen vanuit hun betrokkenheid laat meedenken, hen mogelijkheden en middelen aanreikt en vooral veel vertrouwen geeft. Dat zorgt voor positieve energie, en prachtige ideeën.’

Met steun van de provincie Vlaams-Brabant

Gemeente voor de Toekomst