De regering moet ervoor zorgen dat de miljoenen ook echt gebruikt worden om de schaarse open ruimte in Vlaanderen te behouden.

Foto CC Dimhou

Krijgen landelijke gemeenten een blanco cheque?

De regering moet ervoor zorgen dat de miljoenen ook echt gebruikt worden om de schaarse open ruimte in Vlaanderen te behouden.

Foto CC Dimhou

De nieuwe Vlaamse regering geeft gemeentebesturen met open ruimte extra geld via het ‘Open Ruimte Fonds’. In totaal gaat het om 417 miljoen euro voor de volgende vijf jaar. De redenering: gemeenten met veel open ruimte hebben extra kosten voor het beheer ervan en halen minder inkomsten uit bijvoorbeeld de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Op zich is dit een goed initiatief om landelijke gemeenten aan te moedigen hun open ruimte te vrijwaren. Maar wat staat er tegenover die vele miljoenen? 

Opkopen slecht gelegen woonzones

Het regeerakkoord is karig met informatie over het nieuwe Open Ruimte Fonds. Het stelt enkel dat ‘lokale besturen met veel open ruimte extra middelen krijgen om die ruimte ook te vrijwaren’. De begrotingstabel met het extra geld voor de gemeentebesturen werd zeer snel bezorgd aan de betrokken besturen - zelfs nog voordat het parlement inzage kreeg in de cijfers - maar wat er met dat extra geld moet gebeuren is niet duidelijk. Verschillende burgemeesters verklaarden in de pers dat gemeenten zelf kunnen beslissen wat ze met het geld doen. Er werden al ballonnetjes opgelaten over de heraanleg van wegen of het bouwen van een nieuwe school. Dat zijn nu niet bepaald investeringen die de open ruimte ten goede komen. 

Om ervoor te zorgen dat de miljoenen ook echt gebruikt worden om de schaarse open ruimte in Vlaanderen te behouden, roept Bond Beter Leefmilieu de Vlaamse regering op om een duidelijk kader vast te leggen voor het nieuwe fonds. Zo zouden de gemeenten dit geld kunnen gebruiken om afgelegen bouwgronden of woonuitbreidingsgebieden op te kopen en deze gronden ook effectief als open ruimte te behouden voor de toekomst. Daar zijn nu geen budgetten voor. En het verder volbouwen van slecht gelegen bouwgronden is de grootste bedreiging voor de open ruimte in Vlaanderen. 

Bouwshift

Meer over Bouwshift