Duurzaam en gezond hoeft niet duur te zijn, zo blijkt. © Markus Spiske

Klimaatvriendelijk dieet maakt ook onze portemonnee gelukkig

Duurzaam en gezond hoeft niet duur te zijn, zo blijkt. © Markus Spiske

Een nieuwe studie van WWF (in het kader van het Europese Eat4Change project) ontkracht de mythe dat duurzame voeding zwaar zou doorwegen op het wekelijkse gezinsbudget. Integendeel: een verschuiving naar een duurzamer en gezonder voedingspatroon is ook voor onze portemonnee een goede zaak. 

De potentiële impact van onze voedingskeuzes

Ons voedingssysteem is verantwoordelijk voor 21 tot 37% van onze broeikasgasuitstoot en vormt bovendien de oorzaak van een pak natuur-, milieu- en klimaatproblemen zoals ontbossing en biodiversiteitsverlies. Onze voedingskeuzes bepalen niet alleen onze omgeving, maar hebben ook een grote impact op onze gezondheid. Ongezonde eetgewoonten worden gelinkt aan diabetes, hartziekten en kanker. Een aanpassing in ons dieet vervult een sleutelpositie voor een duurzamere toekomst, voor onszelf en onze planeet. Het beschikbare budget wordt vaak als reden gegeven waarom mensen vastzitten in een ongezond en minder duurzaam voedselpatroon. De studie van WWF weerlegt deze assumptie. 

Naar een meer flexitarisch eetpatroon

De producten die de grootste milieu-impact met zich meebrengen zijn van dierlijke oorsprong. Een gedeeltelijke verschuiving van dierlijke eiwitten richting meer plantaardige eiwitten dringt zich op. Onze vleesconsumptie nam de laatste jaren weliswaar af, maar we blijven tweemaal zoveel vlees eten als de richtlijnen voor gezonde voeding aanraden. Concreet raadt de studie van WWF aan onze vleesconsumptie te beperken tot twee keer per week en de consumptie van zuivelproducten tot drie keer per week. Groenten, fruit, peulvruchten en noten, samen met laagbewerkte plantaardige vervangers (bv. sojamelk, tofu, tempeh) vormen goede alternatieven. Ook een reductie in sterk bewerkte producten zoals snacks, frisdrank en alcohol is aan de orde.

Ons voedingssysteem is een krachtige hefboom om zowel onze gezondheid als die van onze planeet te optimaliseren.

Win-win-win

Wanneer we bewust kiezen voor zo’n flexitarisch eetpatroon kunnen we onze koolstofvoetafdruk meer dan halveren en ook letterlijk ruimte maken (-37% in landgebruik) voor meer natuur en andere manieren van landbouw. Deze vormen van ruimtelijke verdeling brengen dan weer andere positieve effecten mee zoals een stijging in de waterkwaliteit en minder biodiversiteitsverlies. Ook reduceert dit dieet welvaartsziektes zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Tot slot daalt ons gespendeerd budget aan voeding met 9%. Met dergelijke aanpassingen is dus driedubbele winst te boeken: zowel onze gezondheid, ons milieu als onze budget varen er wel bij.

Hoe duur is duurzaam?

Door het uitgespaarde budget te investeren in producten uit de korte keten, bio en fairtrade geven we nog een extra push richting duurzaamheid. Dergelijke systemen brengen externe kosten in rekening en  staan voor een eerlijke verloning. Hierdoor krijgen we een eerlijk en sociaal voedingssysteem waarbij de connectie tussen producent en consument centraal staat. Door te kiezen voor bijvoorbeeld rundvlees uit een extensief systeem ondersteun je mee het behoud van graslanden en de bijbehorende waardevolle biodiversiteit. Het onderzoek van WWF toont aan dat we in dit geoptimaliseerde dieet tot 30% gecertificeerde duurzame producten kunnen kopen zonder dat ons budget stijgt.De verantwoordelijkheid voor deze keuzes ligt niet louter bij de consument. Ook onze overheid heeft hier een stevige rol in te spelen. Minister Crevits werkt momenteel aan een voedingsbeleid. De elementen die deze studie aanhaalt, vormen het fundament om ons voedingssysteem voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Ons voedingssysteem is een krachtige hefboom om zowel onze gezondheid als die van onze planeet te optimaliseren.

Plantaardige voeding WWF Next Food Chain

Meer over Plantaardige voeding