Next Food Chain kaart bezorgdheden aan over nieuwe richtlijnen rond vegetarische benamingen bij staatssecretaris De Bleeker

De FOD economie wil binnenkort nieuwe richtlijnen rond vegetarische benamingen lanceren. Deze richtlijnen beperken de namen die door producenten gebruikt kunnen worden. Het plantaardig voedingsnetwerk Next Food Chain vindt het betreurenswaardig dat deze restrictieve richtlijnen er komen, omdat het bewijs van de behoefte hieraan volledig ontbreekt en de nood aan een bloeiende plantaardige markt groter is dan ooit. Gelijkaardige initiatieven in de EU werden steeds teruggefloten.

Oplossing voor een onbestaand probleem

De consument juist informeren is zeer belangrijk. Transparantie en duidelijkheid zijn van belang, zeker voor vegetarische en veganistische producten. Een steeds grotere groep van consumenten rekent op productinformatie die hen toelaat keuzes te maken in lijn met hun voedingspatroon, zij het om gezondheids-, religieuze, ethische of ecologische redenen. Consumenten slagen er vandaag goed in een vegetarische biefstuk te onderscheiden van een runderbiefstuk. De productinformatie, zoals voorzien op het etiket, maar ook de benaming, foto's, afbeeldingen en andere indicatoren zoals de plaats in de supermarkt, doen hun werk. Er is geen bewijs dat vegetarische producten misleidend zijn.

Twee jaar geleden begon de federale overheid een proces rond deze restrictieve richtlijnen. Een hele reeks vergaderingen en debatten later is het dossier nog steeds niet rond. Veel werk voor onnodige richtlijnen. In plaats van volop in te zetten op de kansen die deze nieuwe, groeiende markt biedt, geeft België zo een fout signaal aan investeerders. We zien trouwens dat gelijkaardige initiatieven in het buitenland vaak op een sisser aflopen. Op Europees niveau werd wetgeving hierover in 2020 weggestemd, in Frankrijk werd deze zomer de uitvoering van de wet die benamingen voor vegetarische producten beperkt, voorlopig door de Conseil d’État geschorst.

Omarm opmars plantaardige voeding

Meer plantaardige voeding is een antwoord op heel wat maatschappelijke uitdagingen. Zo consumeert de Belg fors meer dierlijke eiwitten dan aanbevolen, wat leidt tot gezondheidsrisico’s. Ook qua impact op milieu (denk maar aan het stikstofprobleem of de slechte waterkwaliteit) en klimaat (zie het meest recente IPCC-rapport) fungeert een meer plantaardig voedingspatroon als een krachtige hefboom.

Wereldwijd halen nieuwe technologieën en investeringen in plantaardige innovatie met de regelmaat van de klok de krantenkoppen. In 2021 werd er globaal 5 miljard dollar geïnvesteerd in de plantaardige sector, vijf keer meer dan in 2019. Landen zoals Nederland en Denemarken rollen de rode loper uit. België heeft een sterke en innovatieve voedingsindustrie en is perfect gepositioneerd om volop te profiteren van deze plantaardige opmars. De Vlaamse eiwitstrategie geeft aan dat men hier op Vlaams niveau ook naar streeft. Restrictieve richtlijnen passen niet in dit plaatje en dreigen het aanbod voor de consument net te beknotten. Tijd om ook op federaal niveau deze sector te omarmen, in plaats van drempels te verhogen.

Cedric Hanet, Partner Greenway: "Deze richtlijnen gaan in tegen het gezond verstand. De consument weet heus wel of hij een vleesworst of plantaardige worst koopt. Daarnaast is onze sector een deel van de oplossing van een aantal belangrijke maatschappelijke problemen zoals gezondheid en klimaat. Door deze richtlijnen aan te nemen gaat de federale overheid in tegen zijn eigen beleid op bv. klimaatvlak.”

Fien Louwagie, Persverantwoordelijke EVA/ProVeg: "In andere landen is een verstrenging van deze richtlijnen terug gefloten. Dus het zou absurd zijn als dit in België wel zou gebeuren. Daarnaast leidt deze discussie ons af van de kern van de zaak. De toekomst is plantaardig, hoe je het ook verpakt."

In februari laaide de discussie hierover al op. Meer info daarover vind je op de website van EVA/ProVeg.

Next Food Chain is het eerste bedrijfsnetwerk voor plantaardige voeding in Vlaanderen. Het netwerk streeft ernaar om van plantaardige voeding de vanzelfsprekende keuze te maken, van het veld tot op het bord. In het netwerk brengen we spelers uit de hele voedselketen samen en zetten we een nieuwe dynamiek in gang. Zo geven we een toekomst vorm die beter is voor mens, milieu en dier.

nextfoodchain.be

Plantaardige voeding ProVeg Belgium Next Food Chain

Meer over Plantaardige voeding