Kernuitstap versus het klimaat? Hou ons niet voor de gek!

De Belgische en Vlaamse broeikasgasemissies stijgen al twee jaar op rij. België en Vlaanderen liggen compleet uit koers om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Dat besef is intussen doorgedrongen. Net daarom is er nood aan een energiepact dat voor een quantumsprong zorgt in het energie- en klimaatbeleid.

Cijfergoochelen

Maar de goedkeuring van dat energiepact loopt momenteel weer vast op de discussie over de kernuitstap. Het kabinet Marghem heeft nog maar eens bijkomende cijfers opgevraagd, ditmaal over de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector na de kernuitstap (DS 02/02). Over die CO2-uitstoot wordt met cijfers gegoocheld dat het een lieve lust is. De studie van professor Albrecht zou wijzen op een stijging van 48-78%. Het gaat over cijfers voor de elektriciteitssector - nog altijd slechts een achtste van de totale Belgische uitstoot - en bij een vergelijking tussen nu en 2030 in een scenario zonder bijkomend klimaatbeleid. Nochtans is er niemand vragende partij om de scheurtjesreactoren of de oudste kerncentrales open te houden. Een zinnige vergelijking tussen alles sluiten of twee kerncentrales tien jaar langer openhouden, leert dat het in het slechtste geval een verschil uitmaakt van 2 á 3% van de Belgische broeikasgasuitstoot in 2030. Dat is nu net de hoeveelheid emissies die er nu al ieder jaar zou moeten afgaan, terwijl de uitstoot  aan het stijgen is. Het is bijna hallucinant om te zien hoe ver de discussie is afgedreven van de inzet van een doeltreffend klimaat- en energiebeleid.

Kernuitstap + klimaatdoelstellingen halen = mogelijk

De relevante vraag is of we tegelijk de kerncentrales kunnen sluiten en de klimaatdoelstellingen halen? Natuurlijk kan dat. Weet minister Marghem dat haar eigen klimaatadministratie al sinds 2013 uitpakt met een studie die aantoont hoe het moet? Op de bijhorende website (http://www.klimaat.be/2050/nl-be/home/) wordt zelfs iedere burger opgeroepen om een eigen scenario in elkaar te boksen. Die leren dat we het moeten hebben over dé echte taboes van deze regering: mega-veestallen, nieuwe containerdokken, de verloning met wagens en diesel of de uitbreiding van de luchthaven. Daar liggen de knopen en hefbomen in het klimaatdebat.

CO2-uitstoot Europees gecompenseerd

Ook de recente studie van netbeheerder Elia illustreert hoe de kernuitstap kan samengaan met het behalen van de klimaatdoelstellingen. Elia hanteert daarbij terecht het Europees perspectief, omdat de elektriciteitsvoorziening zich niet langer afspeelt op België als een eiland. Een Europese regeling biedt daarbij het voordeel dat België zich van het nucleair risico kan ontdoen, zonder impact op de totale CO2-uitstoot in Europa. Die ligt immers al op voorhand vast voor de industrie en elektriciteitssector: ze moet in 2030 43% lager liggen. Wat er na de kernuitstap tijdelijk bijkomt in de Belgische elektriciteitssector, moet elders ongedaan gemaakt worden, bijvoorbeeld doordat we meer inzetten op vergroening van de industrie of omdat vervuilende steenkoolcentrales in onze buurlanden hun deuren sluiten.

Verrottingsstrategie

Het aanhoudend getreuzel over de kernuitstap krijgt stilaan absurde proporties. Steeds meer waarnemers in de energiesector spreken van een bewuste verrottingsstrategie. Daarbij wordt de voorkeur van enkele bedrijven en één partij (het openhouden van kerncentrales) via een politiek van voldongen feiten opgedrongen aan de meerderheid. Nochtans ligt veilige, betaalbare en duurzame energie meer dan ooit binnen bereik.

Kernuitstap

Meer over Kernuitstap