cc Kliek

Het strand staat in bloei! Laten we dat vooral zo houden

cc Kliek

Geen toeristen? Dan komen de bloemen. Planten zoals de zeeraket profiteren van de rust aan onze kust. Het zorgt voor ongeziene beelden van stranden met bloemen. Die planten zijn belangrijk voor een natuurlijk duinherstel en een betere kustbescherming tegen de stijging van zeespiegel. Daarom vraagt 4Sea, het samenwerkingsverband van Natuurpunt, WWF, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu, dat die planten mogen blijven groeien, ook na de lockdown. Want bloemen kunnen ook samen met toeristen. De machinale strandreiniging, die moet wel beperkt worden. 

Biljartlakens of natuurstranden? 

Door de coronamaatregelen was het stil aan de kust. Op stranden waar de gemeente geen werken uitvoerde, grepen planten de kans om te groeien. Uit een telling van het Instituut voor Natuurbehoud blijkt er op een derde van de stranden 10 tot 1.000 keer meer kiemplantjes van zeeraket staan. Ook biestarwegras en stekend loogkruid waren er als eerste bij om te kiemen. Dat zijn pioniersoorten die het zand op het strand vasthouden en de motor zijn voor de vorming van embryonale duinen. Als die kunnen aangroeien, volgt in een volgende fase het helmgras en ontstaan op langere termijn volwaardige duinen. Die vormen een natuurlijke bescherming tegen het stijgende zeewater. Beter dan hogere dijken van beton, toch?  

Om die natuurlijke evolutie mogelijk te maken, helpt het stranden niet meer machinaal te reinigen en ze niet meer elk jaar op te hogen en vlak te leggen. Veel kustbezoekers denken dat biljartvlakke stranden de natuurlijke manier van zijn zijn. Maar dat is niet zo. Op een natuurstrand groeien plantjes, ontstaat reliëf en spoelt zeewier aan, noodzakelijke voeding voor die plantjes. Als dat allemaal opgekuist en ‘proper’ gelegd wordt, verdwijnt de natuurlijke dynamiek. 

Dat wil zeker niet zeggen dat we moeten kiezen tussen toerisme en natuur. De stranden voor de badplaatsen kunnen toeristisch blijven, afgewisseld met meer natuurlijke stranden en duinen. Meer plantengroei op het strand zorgt ook voor minder wegwaaiend zand op de dijken of op de sporen van de kusttram. En op lange termijn zal onze kust, ook met de zeespiegelstijging, een aangename plaats blijven om op vakantie te gaan.

Natuurgebied

Meer over Natuurgebied