Experten uit de energiesector debatteren over distributienetbeheer van de toekomst

Op donderdag 1 oktober organiseerden Fluvius en Bond Beter Leefmilieu samen de digitale studiedag ‘Distributienetbeheer in een klimaatneutraal 2050’. Meer dan tweehonderd geïnteresseerden volgden de inspirerende presentaties en vurige debatten. Verschillende gastsprekers gaven doorheen de dag hun kijk op welke energie en oplossingen daarin een rol kunnen spelen en hoe de transitie betaalbaar en sociaal kan gebeuren.

De hoofdvogel was de sneak preview van Fluvius over hun ideeën voor een visie 2050. Het doel van de studiedag was dan ook om met de aanwezigen in discussie te gaan over de krijtlijnen en om de visie verder te verfijnen en bij te schaven. Na verwerking van deze feedback zal Fluvius haar visie officieel lanceren.

In de vier namiddagsessies gingen panels van drie sprekers telkens in debat over deelaspecten van de energietransitie in relatie tot netbeheer: van warmtenetten over energiegemeenschappen tot sectorkoppeling en zelfs de financiering van de distributienetten, elke steen werd omgedraaid. Het waren vaak pittige discussies op het scherp van de snee. En zo hoort het ook. Want de energiedistributienetten zijn een cruciaal puzzelstuk van de energietransitie in Vlaanderen.

We kijken al uit naar de finale visietekst.