Doel 1 & 2: onze rechtszaak gaat naar Europa (update #2)

Het Grondwettelijk Hof kwam eindelijk met een (voorlopige) beslissing in onze rechtszaak tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2 die we dankzij jouw steun konden opstarten. Een echte uitspraak is het nog niet. Wel besliste het Hof om bijkomende vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie.

Wat betekent dat? In tegenstelling tot wat federaal minister van Energie Marghem doet uitschijnen, is de zaak zeker niet beslecht, integendeel.

Het Grondwettelijk Hof besliste om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat Hof moet nu bepalen of er volgens het Europese recht een milieueffectrapport én een publieke inspraakprocedure nodig was alvorens te beslissen over de levensduurverlenging van de kerncentrales. Indien dat zo zou zijn, wil het Grondwettelijk Hof weten of het garanderen van de bevoorradingszekerheid een dwingende reden van algemeen belang kan zijn om hiervan af te wijken. Ook dat zou geen probleem mogen geven: volgens recente analyses van ELIA en de CREG was een levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 niet nodig voor de bevoorradingszekerheid. Opmerkelijk: de federale regering en Electrabel blijven deze studies hardnekkig doodzwijgen.

De vragen aan Europa maken net duidelijk dat er nog discussie is over de grond van de zaak. En dat onze argumenten dus niet zomaar van tafel te vegen zijn.

Volgens BBL en IEW zijn de internationale verdragen duidelijk: een levensduurverlenging kan niet zonder een milieu-effectenrapport én een publieke consultatie. Ook de Raad van State stelde hier al vragen over. We hebben de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 niet nodig om het licht te laten branden én hernieuwbare energie staat klaar om het roer over te nemen. Wind en zon worden jaar na jaar goedkoper.

U, ik en tienduizenden anderen liggen wakker van kernenergie en willen mee beslissen over de energietoekomst van ons land. Dat tonen de verschillende andere rechtszaken die nog lopen tegen de Belgische kerncentrales: Greenpeace spande een procedure en beroep aan bij de burgerlijke rechtbank tegen de levensduurverlenging van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Die zaak is al meermaals uitgesteld. Ook stapte Greenpeace al naar de Raad van State tegen de levensduurverlenging.

Daarnaast startten verschillende organisaties en gemeenten van de buurlanden een rechtszaak tegen de heropstart van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2. En op 25 juni vormden bovendien meer dan 40.000 actievoerders een mensenketting van Aken tot Tihange tegen deze scheurtjesreactoren.

Mensenketting

We zijn niet te stoppen: samen bouwen we een veilige, gezonde en groene energietoekomst voor ons land uit. We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in de rechtszaak.

Kernuitstap Sloop de kerncentrales

Meer over Kernuitstap