Symboolmaatregelen volstaan niet meer (foto Wesley Poelman)

België bungelt achteraan Europese natuurklas

Symboolmaatregelen volstaan niet meer (foto Wesley Poelman)

België is de slechtste leerling van Europa als het gaat over de bescherming van leefgebieden voor wilde dieren. 90 % van de habitats is er slecht aan toe. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap. Een bouwshift, minder lucht- en watervervuiling en een duurzamere landbouw zijn daarom urgent. Anders dreigen duizenden planten- en diersoorten te verdwijnen.Niet-duurzame landbouw, verstedelijking van open ruimte en milieuvervuiling. Dat zijn de drie voornaamste oorzaken van een drastische achteruitgang van de natuur in Europa. Maar liefst 81% van de habitats in Europa verkeert in een slechte of zwakke staat. Veengebieden, graslanden en duinen zijn er het slechtst aan toe.Voor België lopen die cijfers nog hoger op. Bij ons is meer dan 90% van de habitats er slecht aan toe. Amper 5% van onze natuur scoort wel goed. Daarmee zijn we de slechtste leerling van de Europese klas (zie grafiek)

Oplossingen zijn gekend

Het probleem is natuurlijk niet nieuw en ook de oplossingen zijn al lang gekend. Minder bouwen in de open ruimte, sterker inzetten op een duurzame landbouw, lucht- en watervervuiling tegengaan. Symboolmaatregelen volstaan niet meer.Of zoals Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieu Agentschap, het stelt: “Onze beoordeling toont aan dat de manier waarop we voedsel produceren en consumeren, bossen beheren en steden bouwen, fundamenteel moet veranderen om de gezondheid en veerkracht van de Europese natuur en het welzijn van de mensen veilig te stellen. Deze inspanningen moeten gepaard gaan met een betere uitvoering en handhaving van het natuurbehoudsbeleid, een focus op natuurherstel en steeds ambitieuzere klimaatmaatregelen, met name in de vervoers- en energiesector.”

Natuurgebied

Meer over Natuurgebied