Scan4Chem

Controleer eenvoudig artikelen op de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen.

De App is beschikbaar vanaf 28 september

Met Scan4Chem controleer je snel een artikel waarin je geïnteresseerd bent door de barcode te scannen. Je krijgt meteen informatie over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). Dit beperkt zo uiteindelijk het gebruik van deze stoffen in consumentenartikelen.

Bescherm jezelf en het milieu tegen zeer zorgwekkende chemische stoffen! 

Je hebt het recht om informatie te krijgen over de aanwezigheid van dergelijke stoffen in producten zoals speelgoed, sportartikelen, meubilair, elektrische apparaten of kleding. 

Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) zijn chemische stoffen die kankerverwekkend, mutageen, toxisch voor de voortplanting of bijzonder schadelijk voor het milieu zijn. Met de app Scan4Chem kan je de barcode van een product gebruiken om informatie te krijgen over eventuele SVHC's die het bevat. 

De leveranciers van producten kunnen hun informatie invoeren in de app. Als de database geen informatie bevat over een product, helpt de app jou om een verzoek aan te maken en te verzenden. Hoe meer verzoeken gebruikers van de app indienen, des te meer informatie de leveranciers van producten aan de database zullen toevoegen. Je helpt dus om de app beter te maken. 

Waarom?

De REACH-verordening van de Europese Unie bepaalt dat consumenten het recht hebben om informatie te vragen over zeer zorgwekkende stoffen in producten. Als je zo'n verzoek indient, is de leverancier verplicht om jou informatie te geven over dergelijke stoffen die aanwezig zijn in een concentratie hoger dan 0,1 gewichtsprocent. De leverancier van het product is volledig verantwoordelijk voor het antwoord en de correctheid ervan. 

De app zal beschikbaar zijn vanaf 28 september. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Bond Beter Leefmilieu