In 2014 besloten elf bezorgde burgers actie te ondernemen om het kwakkelend Belgisch klimaatbeleid te helpen deblokkeren. De vzw startte een rechtszaak om de overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheden en concreet een beleid te eisen dat gericht is op voldoende verlaging van CO2-uitstoot. Want er is dringend actie nodig!

Bond Beter Leefmilieu en Klimaatzaak, samen aan de slag