De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 90 organisaties (natuur en milieu, noord-zuid, vakbonden, mutualiteiten, jongeren en burgerbewegingen) verenigt rond het thema van klimaatrechtvaardigheid. Ze oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en ze mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving.