De missie van het Jane Goodall Institute Belgium is om een gezonde planeet te creëren waarbij mensen empathische keuzes maken om op een duurzame manier en in harmonie te leven met elkaar, de natuur en dieren. In België werken wij rond natuurbehoud en herstel,  dierenbescherming en biodiversiteit gekoppeld aan onze jeugdwerking Roots & Shoots, waar wij jongeren niet alleen leren over de natuur, maar hen ook actief laten meehelpen om een verschil te maken. Educatie en participatie staan centraal in onze werking om de natuur te helpen.