Elke week verdwijnen er 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Elke week verliest België een landbouwareaal ter grootte van 145 voetbalvelden. De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse boer is meer dan 50 jaar. Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen? 

De Landgenoten is een groeiende beweging van 1000 boeren & burgers die samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond voor boeren. De toegang tot grond is, door zijn hoge prijs, één van de grootste drempels voor (startende) landbouwers. Via aandelen, schenkingen en legaten kan grond aangekocht worden en vele generaties lang beheerd worden als biologische landbouwgrond. Zekerheid over de toegang tot grond creëert kansen voor boeren om een duurzaam en agro-ecologisch bedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan een opvolger.

Zo dreigt ook de opgebouwde bodemvruchtbaarheid, het levenswerk van de bioboer, niet verloren te gaan.

En zo krijgt de boerderij opnieuw de ruimte om te groeien in een boeiend sociaal netwerk.