Climate Express mobiliseert en brengt individuen en organisaties samen om actie te voeren voor een wereld met sociale rechtvaardigheid in balans met de draagkracht van de aarde.

Wij zijn een politiek ongebonden burgerbeweging, die ijvert voor een sociaal rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving. 

We werken ook samen met andere verenigingen rond een reeks klimaatgerelateerde thema's, zoals hernieuwbare energie, mobiliteit, voeding, respect voor de natuur, burgerschap en de strijd tegen fossiele brandstoffen en kernenergie.