Bomen Beter Beheren

De vereniging heeft tot belangeloos doel het bestaand bomenbestand in een stedelijke context te behouden, te beschermen en om dit waar mogelijk uit te breiden. De vereniging biedt hiervoor de nodige ondersteuning aan boomverzorgers, lokale besturen van steden en gemeenten, boomtechnisch adviseurs en boombeheerders.