Ampère CV is een burgerenergiecoöperatie. Onze bedoeling is de energietransitie naar duurzame energie lokaal te verankeren via aandeelhouderschap in projecten voor hernieuwbare energie, sensibilisering voor energie-efficiënt handelen en leveren van energiediensten.

Bond Beter Leefmilieu en Ampère, samen aan de slag