Beleidsmakers inspireren

We geven richting aan het beleid van lokale, provinciale, gewestelijke, federale en Europese overheden via

1

adviesverlening

We bestuderen de natuur-, milieu- en klimaatuitdagingen die voor ons liggen en gaan op zoek naar haalbare en betaalbare oplossingen.

2

coalitievorming & partnerships

We slaan de handen in elkaar met ondernemingen en middenveldorganisaties en ontwikkelen samen breed gedragen aanbevelingen.

3

opinievorming

Op diverse mediakanalen stimuleren we het maatschappelijk en politieke debat rond de transitie naar een duurzame toekomst.

4

pioniersprojecten

Via projecten zoals Ecobouwers en Clean Power for Taxis verzamelen we praktijkkennis die beleidsmakers inspireert om de juiste roadmap uit te stippelen.

5

Gemeente voor de Toekomst

We helpen lokale beleidsmakers hun duurzame ambities realiseren.

Onze medewerkers van het beleids-, projecten- en netwerkteam brengen via studiewerk en proefprojecten noden, obstakels en oplossingen in kaart.

Met de verzamelde kennis gaan we de dialoog aan met politici en overheden. Zo versnellen we de transitie naar een gezonde wereld waarin iedereen goed leeft, zonder te wegen op de planeet. 

Grasduin gerust door de milieuonderwerpen waar we aan werken of abonneer je op de nieuwsbrief InZicht.