BAROMETER ELEKTRISCH AUTORIJDEN

Barometer elektrisch autorijden

Is Vlaanderen er klaar voor?

Tegen 2029 rijden alle nieuwe wagens op elektriciteit, vervuilende fossiele wagens zullen zo geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Dat is het doel van de Vlaamse Regering. Deze maatregel is cruciaal, want elektrisch rijden verlaagt de milieu- en klimaatimpact van onze mobiliteit drastisch. 

De onderzoekers van Transport & Mobility Leuven brengen alle randvoorwaarden voor een geslaagde elektrificatie in kaart. Jaarlijks evalueren ze hoe goed Vlaanderen op weg is om de doelstelling voor 2029 te behalen. 

Maar is Vlaanderen er klaar voor? Doet onze regering wat nodig is om haar eigen doel te realiseren? Zijn er genoeg laadpalen? Is elektrisch autorijden toegankelijk voor iedereen? Ontdek het in deze barometer: totale kostprijsmarktaandeelaantal laadpalenspreiding laadpalen en uitfasering fossiel

Totale kostprijs Marktaandeel Aantal laadpalen Spreiding laadpalen Uitfasering fossiel Totale kostprijs Marktaandeel Aantal laadpalen Spreiding laadpalen Uitfasering fossiel

BAROMETER ELEKTRISCH AUTORIJDEN
Totale kostprijs | Marktaandeel | Aantal laadpalen | Spreiding laadpalen | Uitfasering fossiel

Let op: Om tot duurzame mobiliteit te komen, zijn in de eerste plaats ook minder en andere verplaatsingen nodig.
Hiervoor is een drastische verbetering van onze ruimtelijke ordening, en een sterke inzet op de fiets en het openbaar vervoer cruciaal.