Foto Brecht Boelens

Zo werd het Sint-Jorisplein in Tienen weer een veiligere plek

Foto Brecht Boelens

Het Sint-Jorisplein in Tienen was niet langer een veilige plek voor schoolkinderen: auto’s kwamen van overal. De stad ging in zee met LaMA. Samen met de Tiense burgers bedachten ze ideeën om het Sint-Jorisplein om te toveren. De proefopstelling die daarop volgde, werd een succes. Voetgangers en fietsers kregen weer ruimte, de rust keerde terug. Tienen wil de tijdelijke opstelling nu definitief maken, zodat het Sint-Jorisplein voor altijd een aangename en veilige plek wordt.

In de knoop

Maandagochtend, de eerste schooldag van een nieuwe week. Auto’s stromen toe op het Sint-Jorisplein in Tienen: ouders die hun spruit voor de schoolpoort komen afzetten. Ze zijn niet alleen. Ook mensen die werken in het centrum komen zich hier parkeren. Al snel komen ze vast te zitten, het verkeer raakt in de knoop. Kinderen manoeuvreren zich tussen de auto’s en openzwaaiende portieren, te voet, met hun fiets, tot ze eindelijk de schoolpoort bereiken. Dit dagelijkse avontuur zijn ze stilaan gewoon, maar het blijft gevaarlijk, te gevaarlijk.

De stad Tienen zag dat de situatie niet langer houdbaar was: er moest iets aan gedaan worden. “Ik nam eerder al deel aan studiedagen en een informatiesessie over duurzame mobiliteit”, vertelt Tom Roovers, schepen van Mobiliteit en Leefmilieu in Tienen. “Daar leerde ik LaMA kennen. Toen daarna de oproep kwam van de provincie Vlaams-Brabant en LaMa, wist ik meteen: dit moeten we doen. Zelf hadden we nog geen ervaring met participatieve projecten. LaMA kon voor ons dus een grote meerwaarde betekenen. Al snel kon ik mijn collega’s overtuigen om ons in te schrijven.”

Oplossingen van onderuit

"Zelf hadden we nog geen ervaring met participatieve projecten. LaMA kon voor ons dus een grote meerwaarde betekenen."
Tom Roovers, schepen mobiliteit en leefmilieu Tienen

LaMA helpt lokale besturen om samen met actieve burgers een participatief modeltraject uit te rollen. Bij LaMA werken bewoners en gebruikers samen met mobiliteitsexperts en beleidsmakers aan creatieve en gedurfde oplossingen voor een lokaal mobiliteitsprobleem. Verschillende belangengroepen worden van in het begin actief betrokken. Op die manier wil LaMA komen tot nieuwe maatregelen die gegroeid zijn van onderuit en dus een groot draagvlak kennen.

Tienen ging aan de slag, samen met de mensen van LaMA. Tom Roovers: “Een team ging ter plaatse kijken en ging praten met verschillende betrokken partijen: burgers, omwonenden, de school, ouders, de Fietsersbond, enzovoort.” Uit die gesprekken kwamen de kernproblemen naar boven. 

Omgetoverd

LaMA riep de burgers bij elkaar. Doel? Samen nadenken over oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. “Het is een gevoelig thema, dus het leeft sterk in de buurt”, vertelt Tom Roovers. “Verschillende mensen kwamen mee brainstormen. Ook de ouderraad van de school kwam actief mee rond de tafel zitten. Zo bereikten we nog een pak ouders die niet meteen tijd konden vrijmaken.” 

Hoog tijd om alle ideeën te testen. Van 18 september tot 18 oktober werd het plein omgetoverd: er kwam onder andere een Kiss 'n Ride-zone, een schoolstraat en een aparte oversteekplaats voor voetgangers. 

Succesverhaal

"Geen auto’s meer tot vlak voor de schoolpoort, geen conflicten meer met voetgangers en fietsers: een pak veiliger dus."
Tom Roovers, schepen mobiliteit en leefmilieu Tienen.

“Het verschil is enorm. De meeste mensen zijn dan ook enthousiast”, zegt Tom Roovers. “Geen auto’s meer tot vlak voor de schoolpoort, geen conflicten meer met voetgangers en fietsers: een pak veiliger dus. Natuurlijk is niet iedereen even enthousiast. Een vijftal parkeerplaatsen moesten eraan geloven, en sommige ouders zetten hun kind toch nog liever af voor de schoolpoort. Maar de grote meerderheid van de mensen is positief. Misschien hebben sommigen nog wat tijd nodig, aanpassingen zijn nooit evident.”En tijd is er. Want de gemeente wil de proefopstelling vereeuwigen. “Het tijdelijke moet definitief worden”, zegt Tom Roovers resoluut. “Het zou jammer zijn mochten we de opstellingen moeten afbreken om later eventueel een nieuwe neer te zetten. Dat zou zonde zijn van alle inspanningen samen met de inwoners van Tienen.”

“Dankzij LaMA konden we burgers betrekken en samen tot gedragen oplossingen komen. Alleen was ons dat niet gelukt, of zeker niet zo snel. Ik kan het project alleen maar aanraden bij andere gemeenten met gelijkaardige (of andere) mobiliteitsproblemen.”

LaMA-netwerk

LaMA is een initiatief van Netwerk Duurzame Mobiliteit, dat put uit de expertise, kennis en mankracht van haar 8 kernleden: Trage Wegen vzw, TreinTramBus, Mobiel 21, Fietsersbond, Bond Beter Leefmilieu, Voetgangersbeweging, Taxistop en Autodelen.net. Het project kreeg de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-Brabant, dat duurzame mobiliteit als een van haar prioriteiten ziet om een klimaatneutrale provincie te worden. 

Dit artikel verscheen er eerder op de website van Gemeente voor de Toekomst.

Samen van onze steden en gemeenten bruisende, groene en fijne plekken maken. Daar zet Gemeente voor de Toekomst op in. Ben je geëngageerd en wil je vooruitgang boeken? Als burger, onderneming of bestuur? Alle nieuws, inspiratie en wie kan helpen, vind je op onze website.

Fietsersbond Netwerk Duurzame Mobiliteit Trein Tram Bus Trage Wegen Voetgangersbeweging Mpact Autodelen.net Gemeente voor de Toekomst