Zo pak je een fossielvrije wijkrenovatie aan

Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het belangrijk dat het aantal energetische renovaties in Vlaanderen de komende jaren aanzienlijk toeneemt. In heel wat wijken zijn collectieve renovatie-ingrepen een betere keuze dan individuele oplossingen. Een collectieve oplossing om de warmtevraag te vergroenen is er de efficiëntste en goedkoopste optie - denk maar aan de aanleg van een warmtenet. Een wijkgerichte aanpak sensibiliseert en ontzorgt de burgers ook, waardoor renovaties haalbaar worden voor iedereen. De uitdaging bestaat er vaak in om met meerdere eigenaars een collectieve investeringsbeslissing te nemen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Toch zijn heel wat lokale besturen en coöperaties recent met een aantal veelbelovende pilootprojecten voor wijkrenovaties gestart. In dit webinar delen we inspirerende voorbeelden, zowel uit Vlaanderen als uit Nederland. Hoe hebben ze de neuzen in dezelfde richting gekregen? Wat zijn de meest recente trends? En welke rol kunnen lokale besturen spelen om het aantal wijkrenovaties te verhogen? 

Sprekers

  • Inleiding door Jeroen Fonteyn, Projectmanager energie Bond Beter Leefmilieu (download de presentatie)
  • Mogelijkheden en uitdagingen voor wijkrenovaties, door Jo Neyens, beleidsmedewerker ODE / Warmtenetwerk Vlaanderen (download de presentatie)
  • Visie van Stad Brugge & praktijkvoorbeelden, door Karen François, Projectwerking Duurzame Energie van Stad Brugge (download de presentatie)
  • Praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen: door Daan Ongkowidjojo van ingenieursbureau Sweco Belgium (download de presentatie)
  • Praktijkvoorbeeld Amsterdam-Zuidoost, waar ca. 1000 woningen gerenoveerd worden, door Hessel van der Hoorn van Woningcoöperatie Eigen Haard (download de presentatie)
Groene warmte

Meer over Groene warmte