Yes they can

The Norwegian Polution Control Authority heeft vorige week de resultaten bekend gemaakt van hun ambitieus plan om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. De Noren wilden de emissies van een 25-tal gevaarlijke stoffen tussen 1995 en 2010 significant reduceren. “Significant” betekent reducties per gevaarlijke stof tussen 50 tot 90%.

De tussentijdse resultaten van de periode 1995-2007 geven aan dat de Noren goed op weg zijn om de meeste van hun doelstellingen te halen. Reducties tussen 17% (polyaromatische koolwaterstoffen of PAK´s) en 96% (lood) werden reeds behaald.

Voor een aantal gevaarlijke stoffen waren vooral de verwerkings- en mijnindustrieën verantwoordelijk. Het goede nieuws is dat diezelfde industrieën de voornaamste verbeteringen in deze verontreinigingen realiseerden, door middel van procesaanpassingen. Meestal waren de bronnen van de specifieke vervuilingen goed gekend, en was een gerichte aanpak mogelijk.

Het aanpakken van gevaarlijke stoffen werd een pak complexer als de vervuilingsbronnen verspreid en divers waren. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van houtkachels bij particulieren een van de oorzaken dat bepaalde verontreinigingen zoals cadmium (-50%) en PAK´s (-17%) onvoldoende teruggedrongen zijn. Het invoeren van nieuwe houtkachels die minder gevaarlijke stoffen uitstoten, probeert hier aan tegemoet te komen maar is een werk van lange adem. Dit in tegenstelling tot gerichte aanpassingen in specifieke industrieën waar sneller resultaat kan geboekt worden.

De enige uitzondering op deze bemoedigende resultaten is koper. De emmissie van koper in de lucht bleef over de onderzochte periode stabiel. De grootste bron van kopervervuiling in lucht is het wegvervoer, dat verantwoordelijk is voor 71% van de koper uitstoot.

Al bij al is de Noorse ervaring gemengd, maar het toont aan wat een gerichte en constructieve samenwerking met specifieke industrieën kan bekomen.