Worden actieplannen lawaai ook met twee jaar uitgesteld?

In het kader van een parlementaire vraag aan minister Hilde Crevits over geluidsoverlast langs de E17, vroeg Vera Dua (Groen!) aan de minister of het niet aangewezen is om wettelijke normen vast te leggen voor lawaaioverlast door verkeer. Dat is in Nederland ook het geval en zo zou er een objectieve basis zijn om klachten te beoor­delen en indien nodig maatregelen tegen lawaai te treffen.

Minister Crevits antwoordde dat er in Vlaanderen nog geen wettelijke normen voor wegverkeerslawaai zijn vastgesteld, maar dat ‘momenteel’ milieukwaliteitsnormen vastgelegd worden in uitvoering van de Europese geluidsrichtlijn. Die milieukwaliteitsnormen zullen worden gebruikt bij de opmaak van de actieplannen geluid. Begin 2011 zal hierover meer duidelijkheid zijn, aldus de minister.

Vooral die datum, 2011, baart ons grote zorgen. Volgens de Europese geluidsrichtlijn moesten de actieplannen tegen geluidsoverlast vorige zomer al klaar zijn. Die actieplannen zijn gebaseerd op de zogenaamde geluidsbelastingskaarten, die het lawaai langs grote autowegen en spoorwegen in kaart brengen. Maar aangezien die kaarten pas in maart van dit jaar werden goedgekeurd, twee jaar na de deadline, staat Vlaanderen met de eigenlijke actieplannen nog nergens. Blijkbaar kondigt de  minister nu al aan dat ze de actieplannen ook nog eens twee jaar vertraging zal laten oplopen. Tenzij wij iets verkeerd zouden hebben begrepen …?