Wetten zonder controle werken even goed als een auto zonder wielen

Dinsdag stemde het Europees Parlement over de toekomst van onze longen. Op de agenda stond het Dieselgate-rapport met een reeks rake aanbevelingen. Ook werd een concreet wetsvoorstel over verbeterde markttoezicht op auto’s besproken. De Europarlementariërs waren akkoord over onder andere verbeterde controles op de nationale instanties en op verkochte wagens. Maar een apart Europees Agentschap dat controleert, komt er niet. 

Geen agentschap zoals in de VS

Het Europees Parlement miste afgelopen dinsdag de kans om het Dieselgate-schandaal definitief naar het verleden te verwijzen. De politieke wil ontbrak om een Europees controle-agentschap in het leven te roepen. En net dat is noodzakelijk om een nieuwe Dieselgate te vermijden.

De oprichting van zo een apart Europees agentschap was een concrete aanbeveling uit het onderzoeksrapport van de Dieselgate-commissie van het Europees Parlement. De onderzoekscommissie kwam er als reactie op het gesjoemel van Volkswagen en concludeerde dat de wanpraktijken mogelijk waren omdat lidstaten de lokale autoconstructeurs een hand boven het hoofd hielden. Het belang van de auto-industrie krijgt voorrang op dat van de volksgezondheid.

Een centraal agentschap dat minder gevoelig is voor dergelijke nationale economische belangen, is het uitgelezen orgaan om de nodige controle uit te voeren. Dat bewees het Environmental Protection Agency (EPA) in de VS. Zij brachten het gesjoemel van Volkswagen aan het licht.

Versterkte wetgeving

Het Europees Parlement heeft bij meerderheid die aanbeveling naast zich neergelegd. Wel stellen de parlementariërs voor om het wetsvoorstel van de Europese Commissie rond markttoezicht te versterken. De Europese Commissie zou meer controle kunnen uitoefenen op de nationale testinstanties die de goedkeuring leveren voor nieuwe auto’s. 

Ook moet de Commissie de mogelijkheid hebben om controles uit te voeren op reeds verkochte wagens en boetes uitschrijven aan autofabrikanten die de wetgeving niet nakomen. De parlementariërs willen dat de Commissie nationale autoriteiten kan doorlichten om te garanderen dat Europese wetgeving op nationaal niveau wordt toegepast. Tot slot moet het testproces transparanter door een online database aan te leggen met de testresultaten.

Tot slot roept het Europees Parlement de Commissie op om tegen 2025 strenge CO2-normen voor nieuwe wagens op te leggen. Nog belangrijker: de parlementsleden vragen een apart aandeel aan 'zero-emission vehicles', wagens die geen enkele gram CO2 uitstoten. Dit met de uitdrukkelijke doelstelling om na 2035 geen enkele verbrandingsmotor meer te verkopen.

Campagne Test-Aankoop

Het zijn deze elementen waar ook Bond Beter Leefmilieu samen met Test-Aankoop, Kom op Tegen Kanker, Netwerk Duurzame Mobiliteit en Bral voor pleitte. Met uitzondering van een centraal controleorgaan hebben de parlementariërs de aanbevelingen gevolgd.

De toekomstige wetgeving verbeteren is belangrijk. Daarnaast moeten de gedupeerden van het Volkswagen-schandaal niet verwaarloosd worden. Test-Aankoop lanceerde aan de vooravond van de stemming afgelopen dinsdag een campagne om compensatie te bekomen voor de getroffen Europese consumenten.

Netwerk Duurzame Mobiliteit