VLARIO profileert zich als kenniscentrum rioleringen

VLARIO, het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, wil zich de komende jaren profileren als kenniscentrum inzake rioleringen.

Daarmee bouwt VLARIO verder op zijn belangrijkste sterkte: de praktijkervaring die de leden (ontwerpers, aannemers, overheden, …) inbrengen in de werkgroepen. De kennis die daar uit voortkomt, wil men nu meer en beter ter beschikking stellen van de samenleving.

De beslissing moet gezien worden tegen de achtergrond van een snel evoluerende watersector. Er zijn nieuwe spelers (de rioolintercommunales), nieuwe taken (voor sommige drinkwatermaatschappijen) en nieuwe uitdagingen (de kaderrichtlijn water). Ook de verschillende (overleg)structuren in de watersector zoeken een plaats in dit landschap. VLARIO kan alvast goede papieren voorleggen om door te groeien als kenniscentrum inzake riolering en alles wat daar rond hangt: alle actoren zijn vandaag betrokken (ook BBL participeert aan een aantal discussies), ze zijn al jaren bezig op dit terrein, vooruitziend (met bvb opleidingen rond afkoppeling) en de werkgroepen zijn erg actief. Op de kwaliteit van hun voorstellen valt dan ook doorgaans weinig af te dingen.

Kortom, voor BBL is dit een logische én een positieve evolutie: VLARIO kan op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan een beter beleid rond en beheer van de afvalwaterinfrastructuur – en dus aan ons leefmilieu.

 

 

 

Waterkwaliteit