Vlaamse regering legt toekomst groene stroom vast

De Vlaamse regering keurde afgelopen week de langverwachte aanpassing aan de groenestroomsteun goed, en stelde eindelijk een doelstelling voor 2020 vast. Voor de meeste hernieuwbare energietechnologieën wordt de steun beter aangepast aan de kostprijs. Toch blijft er nog een groot mankement in de nieuwe wetgeving. De Vlaamse regering blijft het meeverbranden van biomassa in steenkoolcentrales nog altijd te rijkelijk subsidiëren, zij het minder dan vroeger. Die subsidie heeft het perverse effect dat steenkoolcentrales goedkoper worden dan efficiëntere gascentrales. Dat bracht Bond Beter Leefmilieu in de vorige Beleidsb@BBeL al aan het licht.

Groene warmte