Vlaams Parlement buigt zich over studie snelheidsbeperking

Op initiatief van Joris Vandenbroucke (sp.a) weidde de commissie Openbare werken, mobiliteit en energie op 5 februari aandacht aan de studie over de impact van snelheidsbeperkingen op autosnelwegen, die Transport & Mobility Leuven (TML) verrichtte in opdracht van Bond Beter Leefmilieu. Zowel vanuit de meerderheid (Sp.a en CD&V) als vanuit de oppositie (Groen!) werd positief gereageerd op de studie. Minister Crevits wees er (terecht overigens) op dat een algemene snelheidsbeperking niet tot de Vlaamse, maar tot de federale bevoegdheid behoort. Zij zelf laat snelheidsbeperkingen op bepaalde segmenten, zoals ringwegen, onderzoeken. Er ontstond enige commotie toen Jan Peumans (NV-A) de relatie tussen snelheid en (ernst van) ongevallen in twijfel leek te trekken. Op dit vlak zijn alle bestaande studies nochtans eensluidend: hoe lager de snelheid, hoe minder aantal ongevallen en – vooral – hoe lager het aantal doden en gewonden.

Het debat legde nogmaals de nood aan bijkomend onderzoek bloot. Eigenaardig is dat sommige politici (waaronder Open-VLD-politica Annick De Ridder) nu BBL lijken te verwijten dat er in ons land geen studie werd uitgevoerd naar de economische impact (onder andere op de congestie) van diverse maximumsnelheden op autowegen. Waar wacht de overheid  op om deze studie te laten uitvoeren, als het ontbreken eraan als zo’n gemis wordt ervaren?