Verkeerslawaai verhoogt risico op hartaanval met 40%

Uit een nieuw Zweeds onderzoek blijkt dat het risico op een hartaanval gevoelig toeneemt bij langdurige blootstelling aan verkeerslawaai. Voor deze studie werden meer dan 3.500 mensen uit Stockholm gedurende 20 jaar opgevolgd. De onderzoekers gingen na in welk soort omgeving deze mensen woonden en of ze dicht bij een autoweg wonen of niet. De geluidsbelasting van de woonomgeving werd in kaart gebracht en vergeleken met de gezondheidstoestand van de proefpersonen. Daarbij werd ook expliciet gekeken naar kleinere, minder drukke wegen om de langetermijneffecten van minder zware geluidshinder in kaart te brengen.

De onderzoekers kwamen tot de bevinding dat gezondheidsproblemen door lawaai al optreden bij veel lagere geluidsniveaus dan tot nu toe werd aangenomen. Zelfs bij een geluidsniveau van 50 decibel (vergelijkbaar met het geluidsniveau in een druk kantoor) over een periode van 20 jaar, neemt het risico op een hartaanval met 40 procent toe. De effecten van andere ziekmakers, zoals luchtvervuiling of roken, werden mee verrekend in de studie.

Dit onderzoek bevestigt nogmaals de conclusies van heel wat eerder onderzoek rond geluidsoverlast. Te veel lawaai zorgt voor een verhoogde bloeddruk, meer depressies, leerachterstand bij kinderen,… Het bevestigt ook nog maar eens dat lawaai nog steeds een zwaar onderschat milieu- en gezondheidsprobleem is. Het onderzoek toont nogmaals aan dat Vlaanderen – als één van de lawaai-hot spots in Europa – eindelijk werk moeten maken van een degelijk beleid om geluidshinder tegen te gaan… Maar de enige plaats waar het oorverdovend stil blijft, is het kabinet van milieuminister Crevits, dat ondanks herhaalde beloften steeds verdere achterop raakt met de publicatie van de voorziene geluidskaarten.