Verenigde Naties slaan 9 chemicaliën in de ban

Vorige week zaterdagmorgen, om 04:37 ’s morgens om precies te zijn, werd de 4de meeting van de Conference of Parties (COP4) van de Stockholm Conventie over Persistente Organische Polluenten (POPs) afgesloten…

De Stockholm Conventie werd in 2001 opgezet binnen het kader van de Verenigde Naties en heeft als doelstelling het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen van chemicaliën die lange tijd in het milieu verblijven, wijd verspreid zijn en bio-accumuleren in menselijke en dierlijke vetlagen. Dergelijke POPs kunnen kanker, geboorteafwijkingen en een breed gamma aan ziekten veroorzaken.

De Stockholm Conventie probeert globale afspraken te maken over het bannen van POPs. Bij de opstart van de Conventie werden wereldwijd 12 chemicaliën verboden. Vorige week werden er voor de eerste keer nieuwe chemicaliën aan de lijst van verboden producten toegevoegd: 9 bijkomende chemicaliën komen nu op de zwarte lijst te staan.

Deze bijeenkomst was historisch omdat ze als een lakmoestest aanzien werd voor de Stockholmconventie: is er nog voldoende slagkracht en wil aanwezig om de zwarte lijst uit te breiden? Het antwoord is dus ‘ja’, zei het op de valreep. Minder verheugend was het feit dat China en India dwarslagen over handhaving van de afspraken. Ze vragen dat ontwikkelingslanden hier meer financiële en technische steun voor zouden krijgen. Deze discussie werd doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

Al bij al een stapje op de lange weg naar een betere “chemische hygiëne” in onze samenleving.

Voor de volledigheid: de 9 stoffen zijn:

 

Stoffen die vrijkomen bij de productie van lindaan:
•    Alfa hexachlorocyclohexaan
•    Beta hexachlorocyclohexaan

Stoffen die worden gebruikt als vlamvertragers:
•    Hexabromodifenyl ether en heptabromodifenyl ether
•    Tetrabromodifenyl ether en pentabromodifenyl ether
•    Hexabromobifenyl

Een oud en niet meer verkocht pesticide:
•    Chlordecoon

Een tot nog onlangs verkrijgbaar pesticide:
•    Lindaan

Vlamvertrager en fungicide:
•    Pentachlorobenzeen

En een wijd verspreide stof in elektronische apparaten, brandvertragend schuim, foto-industrie en textiel
•    Perfluorooctaan sulfonzuur (PFOS)