Uitstel slimme kilometerheffing is vergissing

Vlaams minister-president Kris Peeters maakte afgelopen week bekend dat hij de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens wil uitstellen. Hij volgt daarmee het Nederlandse voorbeeld. BBL ziet geen reden om de Vlaamse beslissing aan Nederland te onderwerpen. Nederland zelf gaat hierin ook zijn eigen weg, zonder met de buren rekening te houden. Wij kunnen ons dus net zo goed aansluiten bij Duitsland, waar  rekeningrijden voor vrachtwagens reeds jaren is ingeburgerd. En er zijn meer nog meer redenen om de Vlaamse plannen niet te veranderen.

De beslissing van de Nederlandse regering was ingegeven door de link met het invoeren van de kilometerheffing voor personenwagens. Die link is er in Vlaanderen niet, want op tafel ligt enkel de heffing op vrachtwagens. Gevraagd om een reactie, zegt Maarten van Biezen van Stichting Natuur en Milieu in Nederland: “De kilometerprijs kan er niet snel genoeg komen”. Hij wijst er op dat de Nederlandse minister Eurlings ondertussen overigens aangaf de invoering van de heffing voor personenwagens juist te willen versnellen.

En dat is ook meer dan nodig. Uit een studie van TM Leuven blijkt dat een kilometerheffing die enkel vrachtwagens vat, bijzonder weinig effect heeft op files en milieukwaliteit. De vrijgekomen ruimte op de wegen slibt weer dicht met personenauto's. Dus moet voor BBL de eerste stap van de vrachtwagens, zo snel mogelijk gevolgd worden door de tweede stap: invoering voor personenwagens.

Ook de technische haalbaarheid van de invoering van een kilometerheffing is niet langer een reden om de invoering uit te stellen. In Duitsland is dit systeem nu drie jaar van kracht. En tenslotte adviseerde de Mobiliteitsraad Vlaanderen net 3 weken geleden positief voor de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens.

De Vlaamse regering moet dus niet terugplooien, daar is geen enkele reden voor. Het Vlaamse systeem moet compatibel zijn met andere gewesten binnen België, en met de buurlanden. Internationale uitbreiding kan dus volgen als Nederland haar systeem invoert.

Uitstel is onverantwoord, en dus onaanvaardbaar: de files en de overschrijdingen van de fijn stof normen maken dat zeer duidelijk.