Touring is even niet goed

Enkele weken terug trachtte Touring haar gedeukte groen imago wat op te poetsen door de foto van Bond Beter Leefmilieu-directeur Danny Jacobs op de te plaatsen. Ongevraagd, uiteraard. Ze weten bij Touring ook dat wij niet staan te springen om de autolobby te steunen.

Maar de liefde voor BBL lijkt plots bekoeld.

Deze week heet het dat Bond Beter Leefmilieu geen recht van spreken heeft, want Touring ‘vertegenwoordigt’ één miljoen automobilisten en ‘hoeveel leden telt BBL?’(*), vraagt de club zich in een persbericht af.

De aanleiding? BBL werd door De Lijn gevraagd haar steun te verlenen aan haar ‘mobiliteitsvisie’. En nu blijken die van Touring in hun gat gebeten dat zij niet waren gevraagd.

Eerlijk, wij kiezen ook liever zelf onze vrienden. We vermoeden dat heel wat van de mensen die een pechverzekering bij Touring hebben, nogal raar zouden opkijken, als zij hoorden dat Touring hen ‘vertegenwoordigt’ inzake de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Vlaanderen.

Visie, beste vrienden van het wiel, is iets dat je niet afmeet aan het aantal pechverhelpingen per jaar, maar wel aan de capaciteit om antwoorden te vinden op de (mobiliteits)problemen van vandaag.

En dat is nog iets anders dan het eisen van meer plaats voor de auto, je verzetten tegen boetes voor zware verkeersovertredingen of snelheidsmaniakken helpen de flitspalen te vermijden...

Maar we blijven hopen …

(*) om ook op de meest irrelevante vraag van Touring een antwoord te geven: BBL is de koepel van de Vlaamse milieubeweging en groepeert verenigingen met een gezamenlijk ledental van rond de 250.000. Maar beoordeel ons toch liever op de kwaliteit van onze voorstellen.

Gedeelde mobiliteit