Toegang tot de rechtbank voor NGO’s eindelijk officieel op lijst Kamer

Er ligt in de Kamer reeds geruime tijd een wetsontwerp op tafel om niet gouvernementele organisaties (NGO’s) een betere toegang te geven tot de rechtbank. Nu worden rechtszaken van milieu- en andere verenigingen vaak onontvankelijk verklaard door de rechtbanken, wegens een gebrek aan ‘persoonlijk belang’. Dat is echter niet in overeenstemming met het Verdrag van Aarhus, dat mede door België werd ondertekend. Dit verdrag voorziet in ‘wide acces to justice’ voor NGO’s en stelt dat ook een meer algemeen belang – zoals het milieubelang – een voldoende grond moet vormen om een rechtszaak te kunnen opstarten. Het Comité van Toezicht van het Aarhusverdrag vroeg de Belgische regering daarom de wetgeving op de Raad van State aan te passen aan het verdrag.

Het wetsontwerp, van de hand van gemeenschapssenator Bart Martens (SP.a), werd in de vorige legislatuur reeds goedgekeurd in de Senaat, maar nog niet in de Kamer. Het ontwerp kwam na de verkiezingen wel terecht op de lijst van de regering met wetsontwerpen die niet opnieuw van voor af aan hoeven behandeld te worden. Inmiddels is die lijst eindelijk in het Staatsblad verschenen, wat het mogelijk maakt de procedure voort te zetten in de Kamer. BBL hoopt dan ook dat die wet nu snel een feit wordt.

Ook op Europees niveau is gelijkaardige wetgeving in de maak.  Op een Europese conferentie in de Tsjechische Republiek ondersteunden rechters uit de Europese lidstaten het idee om de bepalingen uit het verdrag van Aarhus over toegang tot de rechtbank, in een Europese richtlijn te gieten. De Tsjechische Republiek - momenteel voorzitter van de Europese Unie - beloofde het voorstel van de rechters te agenderen op de volgende Europese bijeenkomst van milieuministers, in juni in Luxemburg. Een eerder voorstel hierover van de Europese Commissie sneuvelde door tegenstand van enkele lidstaten.