Stockholm eerste groene hoofdstad van Europa

Vorige week werd Stockholm door de Europese Commissie uitgeroepen tot eerste groene hoofdstad van Europa. Het is de eerste keer dat de wedstrijd wordt georganiseerd. De Europese Commissie wil steden in Europa hiermee aansporen om werk te maken van een betere leefkwaliteit in de stad. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar groenvoorzieningen, beperken van het autoverkeer, verbeteren van de luchtkwaliteit en terugdringen van broeikasgassen.

Het is niet zo verwonderlijk dat Stockholm als winnaar werd gekozen uit de 35 inzendingen. Stockholm is een snel groeiende stad van ongeveer 800.000 inwoners met een ambitieus en innovatief milieubeleid. Door investeringen in stadsverwarmingsnetten, warmtepompen, zonnepanelen en door strenge energie-eisen bij nieuwbouwprojecten, slaagde de stad er in de CO2-uitstoot met 25% terug te dringen. Het stadsafval gaat naar een verbrandingsoven die aangesloten is op het stadsverwarmingsnet en tevens gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken. GFT-afval wordt gebruikt om biogas te produceren, wat op zijn beurt gebruikt wordt om ‘de vuilkar’ te laten rijden. Ambitie van de stad is om tegen 2050 volledig onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

 

Ongeveer 95% van de bevolking woont op minder dan 300 meter van een park of groenvoorziening. Er is een gans netwerk van groene zones die in verbinding staan met de groene gordel rond de stad. De groene zones worden actief ingeschakeld voor waterzuivering, recreatie en het verbeteren van de biodiversiteit.

Het autoverkeer in en naar de stad wordt in de hand gehouden met een congestietax en een milieuzone voor vrachtwagens en bussen. Verouderde, vervuilende trucks mogen deze zone niet in. Dit auto-ontradend beleid werd aangevuld met een netwerk van fietslanen en een gevoelige verbetering van het openbaar vervoer. Het verkeer in de stad is daardoor met 20% afgenomen, de luchtkwaliteit is met 10% verbeterd. Een inspirerend voorbeeld!