RUP stedelijk gebied Antwerpen goedgekeurd

De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het stedelijk gebied Antwerpen. Dit plan biedt het kader voor de inplanting van bijkomende woongebieden, bedrijvenzones, een stadsbos, … Naar aanleiding van het openbaar onderzoek zijn Boerenbond, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu rond de tafel gaan zitten om een gemeenschappelijk standpunt uit te werken. Deze samenwerking heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, want de regering stuurde het plan op onze vraag verschillende punten bij.

Zo wordt het bedrijventerrein dat voorzien werd aan de Keizershoek in Kontich en Rumst grotendeels geschrapt. We vroegen deze schrapping omdat het om een belangrijke open ruimte vinger gaat tussen de A12 en de E19. Bovendien is de verkeersafwikkeling van dit bedrijventerrein vooral gericht op de reeds oververzadigde E19. Een bedrijvenzone op deze plaats zou vooral zorgen voor meer congestie en luchtvervuiling. Wat het bedrijventerrein Petroleum Zuid betreft, gelegen te Hoboken, vroegen we om het alternatieve voorstel van diverse verenigingen uit het Antwerpse te steunen. Dit alternatief voorziet meer ruimte voor een recreatie, een parkzone en hoogwaardige natuurverbinding. Ook in dit alternatief is plaats voor een nieuw voetbalstadion en kan de huidige industriezone met 30 ha uitbreiden.

Dit alternatieve voorstel werd echter niet gevolgd door de regering.

Het RUP bevat verder een deelplan voor een stadsrandbos te Kontich. Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Boerenbond ondersteunen de ontwikkeling van een stadsrandbos, maar gaan niet akkoord met de manier waarop dit in het RUP is ingekleurd. Dit deelplan hing met haken en ogen aan mekaar en was gebaseerd op achterhaalde gegevens. We stelden daarom voor het stadsbos op een andere manier aan te pakken, via een inrichtingsproject met alle betrokken partijen. Ook dit werd door de regering overgenomen.

Duurzaam bouwen en wonen