Ruimte: nieuw tijdschrift over ruimtelijke ordening en stedenbouw

Ruimte is een nieuw vakblad over ruimtelijke ordening en stedenbouw. Het verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), de organisatie van de Vlaamse stedenbouwkundigen en planologen. Het tijdschrift besteedt aandacht aan theorie en beleid, maar vooral aan goede praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland. Het eerste nummer bevat ondermeer artikels over de afbakening van het stedelijk gebied Ieper, nieuwe plannen voor Thurn & Taxis in Brussel, de inplanting in het landschap van het verkeersknooppunt in Lummen, de beoordeling van duurzame wijken en het  Masterplan voor de Antwerpse Scheldekaaien. Er is voorts aandacht voor het nieuwe decreet grond- en pandenbeleid, de fetisj van de ruimteboekhouding en de rol van de Boerinnenbond in het succesverhaal van de fermette.

Ruimte mikt in de eerste plaats op de vakgroep van planologen en stedenbouwkundigen, maar is door de raakvlakken met andere vakgebieden bedoeld voor iedereen die met kwaliteit in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw begaan is.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen