Rechter geeft ons gelijk: inperken beroepsmogelijkheden is ongrondwettelijk

Met enkele aanpassingen aan de wetgeving probeerde de Vlaamse regering om de beroepsmogelijkheden van burgers en verenigingen tegen grote bouwprojecten in de open ruimte in te perken. Dat lieten wij niet zomaar gebeuren, samen met een hele reeks andere milieu- en natuurverenigingen startten we een procedure bij het Grondwettelijk Hof. En we krijgen gelijk: het inperken van beroepsmogelijkheden is ongrondwettelijk. Burgers en verenigingen behouden hun volledig recht om in beroep te gaan tegen vergunningen. 

Recht op recht

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de al lang beloofde bouwshift goedkeuren, dat lukte deze regering niet. Wat er wel doorkwam vorig jaar? Een aantal regels die net tot meer bouwsels in de open ruimte zullen leiden, onder meer door de beroepsmogelijkheid van burgers tegen omstreden vergunningen sterk in te perken en door het bouwen in waardevolle landschappen te versoepelen. Natuurpunt, BBL, Greenpeace, WWF, Red de Voorkempen, stRaten-generaal, Ademloos, Vogelbescherming, BOS+, Milieufront Omer Wattez, Aktie Leefmilieu Rupelstreek en de Limburgse milieukoepel trokken allemaal samen naar het Grondwettelijk Hof om dat te stoppen. 

Het Grondwettelijk Hof geeft de milieubeweging vandaag alvast gelijk voor het eerste punt: burgers en verenigingen behouden hun volledig recht om in beroep te gaan tegen vergunningen. Ook als je geen bezwaar indiende tijdens het openbaar onderzoek, bijvoorbeeld omdat dat openbaar onderzoek in de vakantie viel en je op reis was. In plaats van milieubewuste burgers de mond te snoeren en bouwregels te versoepelen, kan de volgende Vlaamse regering beter werk maken van een echte bescherming van open ruimte en natuur, in samenspraak met burgers en milieuverenigingen. De strijd voor open ruimte en natuur is niet alleen cruciaal voor een gezond en leefbaar Vlaanderen, maar tegelijk ook een belangrijk wapen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Over het andere punt, bouwen in waardevol landschap, volgt de uitspraak later.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen