Raad van State vernietigt bouwvergunning Opgrimbie

De Raad van State heeft opnieuw de bouwvergunning voor het omstreden klooster in de bossen van Opgrimbie vernietigd. Die vergunning werd in 2001 door minister Van Mechelen afgeleverd, nadat een eerste bouwvergunning al was vernietigd door de Raad. De bouwwerken werden aangevochten door onder meer Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. Het gaat immers om een volledig onwettige vergunning, voor een klooster in een in een waardevol bosgebied op de helling tussen de Maasvallei en het Kempisch plateau. De bouw van dit klooster doorbreekt de natuurlijke overgang van het Kempisch plateau naar de Maasvallei en is een aanslag op dit samenhangend natuurlijk geheel. Het gebied is bovendien beschermd als Europees Vogelrichtlijngebied.

De Raad van State geeft de klagers nu op alle punten gelijk. De bouwvergunning van minister Van Mechelen is in strijd met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, het bosdecreet en de wetgeving op de ruimtelijke ordening. In tegenstelling tot wat de advocaat van het bisdom liet uitschijnen in de media, gaat het dus om veel meer dan enkel procedurefoutjes. Wie het arrest leest, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het klooster moet worden afgebroken en het terrein moet herbebost worden. Het arrest maakt ook duidelijk dat voor de Raad van State niemand boven de wet staat.

Duurzaam bouwen en wonen