Plafond 2°C te hoog voor klimaatverandering?

De risico’s verbonden aan de klimaatverandering treden wellicht sneller op dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk werk, dat gepubliceerd wordt in het gerenommeerde PNAS, ofte de “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Het artikel actualiseert de resultaten van het recentste IPCC-rapport. Belgisch klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele is medeauteur van het artikel. “De situatie is zelfs nog ernstiger dan we tot nu toe dachten”, stelt hij.

De wetenschappers onderzochten  bij welke temperatuursverandering de belangrijkste effecten van de klimaatverandering optreden. De vraag bij welke temperatuur meer orkanen ontstaan, klimaatgordels verschuiven, de ijskappen smelten of hongersnoden uitbreken is belangrijk. Want daar hangt van af hoe veel en hoe snel we de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. Tot nu toe werd aangenomen dat de temperatuur zeker niet meer dan 2°C mag stijgen, want daarboven zouden de gevolgen te erg worden. Recente evenementen zoals de hittegolf van 2003, de smeltende gletsjers en de watertekorten in de Andes zetten de  wetenschap op weg naar  nieuwe conclusies. De 2°C drempel, die als leidraad voor de milieubeweging en voor Europese beleidsmakers geldt, ligt eigenlijk een halve tot een hele graad te hoog.

Dit betekent dat er sneller en krachtiger moet worden opgetreden en dat de kosten van niet-handelen nog hoger zullen oplopen. De boodschap voor de regeringsleiders is duidelijk: de Europese uitstoot moet zeer dringend omlaag, en we kunnen niet anders dan daar de nodige financiële middelen voor vrijmaken.

Klimaatbeleid