Plaats fondsen voor nucleaire opkuis opnieuw onder staatscontrole

“Synatom, het fonds voor de ontmanteling van de kerncentrales, moet volledig onder controle van de overheid gebracht worden.” Dat zegt Bram Claeys, energieadviseur van Bond Beter Leefmilieu op het nieuws dat de provisies van Synatom een luchtbel blijken te zijn. Heel wat middelen zijn in het buitenland geïnverteerd en ontsnappen aan elke controle.  “Enkel investeringen in België mogen worden toegelaten,” zegt Bram Claeys.

Er zijn geen garanties dat de provisies voor de ontmanteling van de kerncentrales, in totaal 4,5 miljard euro, effectief beschikbaar zijn. Een en ander blijkt uit het inventarisrapport van NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen.

Groen!-kamerlid Tinne Van der Straeten kreeg het document in handen na een juridische strijd die beslecht werd door de Raad van State. Bij de inventaris zit ook een vernietigend rapport van een internationaal comité van nucleaire experts. Die hebben ernstige vragen bij de constructie waarmee het geld voor de kernuitstap gereserveerd wordt.

Na de overname van Electrabel door Suez-Gaz de France bleef het beheer van de fondsen voor de ontmanteling van de kerncentrales bij Synatom, een dochter van Electrabel. Die voorzieningen worden gefinancierd via de prijs van de kWh – betaald door de elektriciteitsconsumenten dus.

Synatom leent dat geld voor de opkuis van de kerncentrales dan weer terug aan Electrabel – met dat geld worden investeringen gefinancierd . De Belgische staat heeft nauwelijks controle op wat er met dat geld gebeurt.

 

Kernuitstap