Mogen er schadelijke stoffen in producten met het Europees ecolabel?

Mogen producten die een ecolabel dragen - en dus als milieuvriendelijk beschouwd worden - schadelijke stoffen bevatten? Deze vraag is momenteel een belangrijk discussiepunt bij de herziening van de Verordening die de randvoorwaarden vastlegt van het Europese ecolabel.

Je herkent het Europese Ecolabel aan z’n logo in de vorm van een bloem.

Het helpt consumenten kiezen voor milieuvriendelijkere producten, gaande van papier tot matrassen en meubelen. De milieucriteria houden rekening met alle milieueffecten in de levensloop van het product, vanaf de grondstofwinning tot de afvalfase. Aangezien het Ecolabel een Europees instrument is, vormt het ook de norm voor een milieuvriendelijk product. Overheden kunnen die norm bijvoorbeeld ook gebruiken bij het vergroenen van hun aankopen.

De discussie over schadelijke stoffen verlamt de laatste jaren de werking rond het Europese ecola bel. De herzieningen van productcriteria lopen er op vast.

In een poging tot constructieve dialoog, hebben de Europese Milieu- en Consumentenkoepels, EEB en BEUC, een studie verricht en een reeks voorstellen geformuleerd om met dit probleem om te gaan.

De koepels vragen geen totaal verbod op chemische stoffen. Wel moet telkens worden bekeken of de functie van de schadelijke stof absoluut noodzakelijk is voor de werking van het product. En waar mogelijk, wordt de voorkeur gegeven aan een minder schadelijk alternatief.