Melk Hagelslag | Pixabay

Milieubeweging verzet zich tegen uitbreiding Alco Bio Fuel: "verdere toename van onverantwoord landgebruik"

Melk Hagelslag | Pixabay

In een tijd dat ons landgebruik steeds meer onder druk staat, is het compleet absurd om het te verspillen aan maïs voor onze tank.

Bond Beter Leefmilieu dient vandaag met zes andere middenveldorganisaties een bezwaarschrift in tegen de uitbreiding en regularisatie van Alco Bio Fuel. Het bedrijf distilleert uit maïs gigantische hoeveelheden ‘biobrandstof’. Dat is niet alleen erg schadelijk voor klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, land en voedselzekerheid, het staat ook haaks op het Belgische en Europese energiebeleid. De organisaties vragen dat de provincie Oost-Vlaanderen de verdere uitbreiding van dit bedrijf weigert. Daarnaast stellen ze zich serieuze vragen bij het feit dat de productie momenteel al een stuk hoger ligt dan de huidige vergunning toelaat en vragen ze dit niet zomaar te regulariseren.

Voedsel verbranden in de tank is onzin. Daarom bouwt België op initiatief van minister van energie Tinne van der Straeten het gebruik van biobrandstoffen op basis van voedsel- en voedergewassen sinds januari 2024 terecht stelselmatig af. Ook het Europese energiebeleid erkent de problematische aspecten van dit type biobrandstoffen, en sluit ze bijvoorbeeld expliciet uit bij de bijmengingsverplichting van duurzame brandstoffen voor de luchtvaart.Haaks hierop staan de plannen van Alco Bio Fuel om nog méér brandstof uit maïs te produceren. Het bedrijf, dat momenteel een vergunde capaciteit heeft van 150.000 m³ bio-ethanol per jaar, vraagt nu een vergunning aan om jaarlijks het dubbele te produceren. In dat geval zou Alco Bio Fuel jaarlijks ongeveer 760.000 ton maïs verwerken, met een verdere toename van onverantwoord landgebruik als gevolg. “In een tijd dat ons landgebruik steeds meer onder druk staat, is het compleet absurd om het te verspillen aan maïs voor onze tank. De plannen van Alco Bio Fuel leiden tot een ontstellend totaal landgebruik van 97.000 ha. Laten we dat land toch inzetten voor menselijke consumptie of herbebossing, in plaats van het in stand houden van fossiele mobiliteit,” zegt Naomi Cambien, beleidsmedewerker mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu. “Bij rijden op elektriciteit uit zonne-energie in plaats van op biobrandstoffen, is gemiddeld slechts 2,5% van de totale oppervlakte nodig. En als we het land gebruiken als carbon sink, kunnen we zelfs 1,2 miljoen ton CO2 opslaan.” Alco Bio Fuel produceert momenteel reeds 286.000 m³ bio-ethanol, terwijl de vergunde capaciteit slechts 150.000 m³ bedraagt. “Dit doet serieus de wenkbrauwen fronsen. Heeft het bedrijf jarenlang stilzwijgend een goedkeuring gekregen om de productie stelselmatig te verhogen, of was het bedrijf al die tijd in overtreding? Dit vraagt dringend om verheldering, de provincie mag dit niet zomaar regulariseren,” zegt Philippe Verbelen, expert bij Greenpeace.Daarnaast stellen de organisaties zich vragen bij de herkomst van de gebruikte maïs. “Alco Bio Fuel geeft aan dat slechts ongeveer 10% van de verwerkte maïs uit België zal komen. Uit welke landen komt de resterende maïs, tot welke verschuivingen in landgebruik leidt dit, hoeveel pesticiden worden er gebruikt en hoeveel transportkilometers brengt de import met zich mee? De vergunningverlener kan die terechte vragen niet zomaar negeren,” zegt Bouke Billiet, beleidsmedewerker bij Gents MilieuFront.De organisaties wijzen ook op de negatieve gevolgen van intensieve maïsteelt.“Het Vlaamse Gewest is al veroordeeld voor haar falend mestbeleid, met een slechte waterkwaliteit als gevolg van de hoge nitraat- en fosfaatconcentraties. In zo’n context verder inzetten op nitraatgevoelige teelten zoals maïs, getuigt niet van verstandig beleid. Intensieve maïsteelt is bovendien gelinkt aan biodiversiteitsverlies. Het Duitse Ministerie van Milieu verwijst bijvoorbeeld expliciet naar de toegenomen teelt van koolzaad en maïs voor energiegebruik als een van de oorzaken van de zorgwekkende trend van habitatverlies,” zegt Manuel Eggen, beleidsmedewerker bij FIAN BelgiëBond Beter Leefmilieu en de zes andere middenveldorganisaties — waaronder BOS+Canopea en het Gents MilieuFront — vragen de provincie Oost-Vlaanderen met aandrang om de vergunning niet toe te kennen en de huidige overtreding niet te regulariseren.

Pesticiden

Meer over Pesticiden