Mestbeleid blijft aanmodderen (bis)

Twee jaar na het in werking treden van het nieuwe mestdecreet, blijft het fout lopen met het mestbeleid. In de beleidsbabbel van 12 februari signaleerden wij al dat de Vlaamse regering er niet in slaagt de nodige uitvoeringsbesluiten te treffen om de overschrijdingen van het nitraatresidu te bestraffen. Daardoor werden de overtreders in 2008 niet beboet. Minister Crevits zorgt nu zelf voor verduidelijking: er komen geen boetes. Sterker nog, landbouwers die een boete opgelegd kregen in 2007, krijgen deze terugbetaald. De analyseresultaten van de erkende laboratoria blijken te sterk te verschillen.

De methoden voor het nemen en analyseren van stalen werden blijkbaar niet voldoende op punt gesteld, zodat de resultaten niet bruikbaar zijn. De methoden zullen dus herbekeken worden om zo uiteindelijk toch een betrouwbare, eenduidige manier van meten uit te werken. Minister Crevits belooft trouwens beterschap: wie dacht voortaan vrijuit te gaan voor een te hoog nitraatresidu, loopt in 2009 misschien toch het risico daarvoor beboet te worden.

Landbouw