Meerderheid van de Uber- en taxigebruikers wil rit delen, als die daardoor goedkoper wordt

Een nieuwe enquête van YouGov toont aan dat 57% van de Brusselse bewoners bereid is om een taxi- of Uber-rit te delen met andere passagiers die dezelfde richting uitgaan, als de rit daardoor goedkoper wordt. Door ritten te delen daalt het aantal trajecten en dus ook de luchtvervuiling. De enquête geeft ook aan dat 57% van de Brusselse Uber- en taxigebruikers per kilometer 15 à 20 cent meer wil betalen voor een emissievrije wagen. Dit laat zien dat Ubergebruikers sterk vragende partij zijn voor elektrificatie van de Ubervloot. 

Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu: “Wij vragen de Brusselse Minister van Milieu, Alain Maron, om taxidiensten zoals Uber te verplichten om enkel voertuigen te gebruiken die 100% elektrisch zijn. Bovendien moet 50% van de ritten gedeeld zijn tegen 2025. Deze enquête bewijst dat Ubergebruikers onze voorwaarden steunen. We kunnen niet tolereren dat Uber de luchtkwaliteit verpest en files doet toenemen.”

In het Brussels Gewest rijden er inmiddels al meer dan 2.000 voertuigen voor Uber. Het merendeel daarvan rijdt op diesel of benzine. Elk van die voertuigen legt gemiddeld 100 kilometer per dag af en stoot daarbij een grote hoeveelheid stikstofoxiden en fijn stof uit.

Bovendien toont een recent rapport aan dat Ubervoertuigen 10.000 ton CO2 hebben uitgestoten in 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alleen. Daarnaast bewijst het rapport dat taxidiensten zoals Uber de fileproblemen in Parijs en Londen verergeren. Aangezien Brussel nu al kampt met ernstige verkeersoverlast, zit niemand te wachten op de spreekwoordelijke druppel. 

Brusselaars vragen in petitie om Uber schoon te maken

Het platform SumOfUs, het burgercollectief Les chercheurs d’air, Bond Beter Leefmilieu en de Europese ngo Transport & Environment (T&E) hebben samen een petitie gelanceerd waarin duizenden mensen de Brusselse Minister van Milieu, Alain Maron, aanmanen om Uber te verplichten 100% elektrisch en 50% gedeeld te zijn tegen 2025. De petitie heeft al meer dan 3000 handtekeningen verzameld.

De campagne #TrueCostOfUber is actief in zes landen en wordt geleid door volgende organisaties: Les chercheurs d’air, Sierra Club, Nabu, Respire, MilieuDefensie, Bond Beter Leefmilieu en Transport & Environment.

 

Noten

[1] De enquête is gerealiseerd door YouGov op vraag van T&E bij 12,523 meerderjarigen in het Verenigd Koninkrijk (N=2,204), Frankrijk (N=2,091), Duitsland (N=2,135), Spanje (N=2,018), Italië (N=2,062), Nederland (N=1,011) en België (N=1,002) tussen 28 oktober en 6 november 2019. De resultaten kunnen hieronder geconsulteerd worden. 

[2] 34% is niet bereid om meer te betalen voor een emissievrije rit en 9% is niet zeker.

[3] De prijs van de Uberdiensten verhogen is geen expliciete eis van de #TrueCostOfUber-coalitie.

Clean Power for Uber