Magnette en Onkelinx laten ggo-veldproef toch toe

Het VIB krijgt nu toch de toelating om in Vlaanderen een veldproef uit te voeren met genetisch gemanipuleerde populieren. Vorig jaar hadden de federale ministers van Leefmilieu Magnette en van Volksgezondheid Onkelinx (beiden PS) die toelating geweigerd. Nu komt de veldproef er dus toch, mits een aantal strikte voorwaarden op vlak van risicobeheersing.

Na weigering door de federale ministers begin 2008, trok het VIB - geruggensteund door Vlaams minister Ceysens (Open VLD) - naar de Raad van State om de beslissing aan te klagen. De Raad van State heeft de argumenten voor weigering door de federale ministers ongeldig verklaard en de weigering geschorst. Een van de argumenten om de veldproef te weigeren, was het ontbreken van een uitgewerkt protocol om de effecten op bodemmicro-organismen en insecten na te gaan. Het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) diende daarop dergelijk protocol in, waarover de Bioveiligheidsraad begin februari een positief advies uitbracht. Op basis van dit gunstig advies geven Magnette en Onkelinx dan toch de toelating om de veldproef uit te voeren. De uitvoerders zullen wel een aantal strikte maatregelen in rond risicobeheersing acht moeten nemen. Op die manier wordt het risico op besmetting van het leefmilieu beperkt.

 

 

BBL vreest dat deze veldproef het pad zal effenen naar latere commerciële teelt van de gg-populieren, waarmee wel een ernstig risico op contaminatie van wilde populieren gepaard gaat. De Bioveiligheidsraad bevestigt in haar advies expliciet dat daarvoor een nieuw dossier moet ingediend worden. Zodat de Raad een nieuw advies kan gegeven. Daarnaast vindt BBL dat andere middelen dan biobrandstoffen van genetisch gemanipuleerde populieren, de klimaatverandering en de energiecrisis beter kunnen bestrijden.

Naar aanleiding van de toelating van de veldproef, wil Ecolo de procedure voor goedkeuring van testen met ggo’s wijzigen. Momenteel moet de beslissing op zuiver technisch-wetenschappelijke argumenten gestoeld zijn. Ecolo vraagt dat daarnaast ook socio-economische factoren in rekening kunnen worden gebracht. Daarmee verwoordt de partij een eis die de milieubeweging al geruime tijd stelt. Europa biedt de mogelijkheid om sociaal-economische factoren in rekening te brengen, maar België heeft die mogelijkheid tot nu toe niet in wetgeving omgezet.

Ook Waals minister van Leefmilieu Lutgen (cdH) kaart de beslissing van de federale ministers aan. Hij ziet in de gg-populierenteelt een economisch en ecologisch gevaar en betreurt dat er bij het nemen van de beslissing geen overleg is gepleegd met de gewesten.