Luchthaven Deurne: overheid betaalt, privé maakt winst?

Eind vorige week raakte bekend dat de publiek private samenwerking (pps) voor de luchthaven van Deurne niet doorgaat. De privésector zou bijdragen in de kosten voor de omlegging en ondertunneling van de Krijgsbaan - gelegen vlak achter de luchthaven. Daardoor 0zouden vliegtuigen de gehele lengte van de landingsbaan kunnen gebruiken. De exploitatie van de luchthaven en de aanleg van een aanpalend bedrijventerrein zou de investering in de tunnel terugbetalen. Dat gaat nu niet door.

Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits liet verstaan dat ze een mogelijkheid ziet in een andere financiële constructie, een zogenaamde LOM/LEM-structuur. De overheid zou instaan voor de basisinvesteringen via een Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij (LOM), terwijl een private partner instaat voor de exploitatie via een Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM). Dat komt er dus op neer dat de overheid alle kosten mag betalen, terwijl een private partner winst mag maken met de exploitatie, zonder bij te dragen in de kosten.

Bond Beter Leefmilieu heeft al jaren grote vragen bij het economische nut en de noodzaak van de regionale luchthaven in Antwerpen. Deze luchthaven is al lange tijd verlieslatend. Bovendien bieden het HST-station in Antwerpen en de nieuwe rechtstreekse treinverbinding tussen Antwerpen en Zaventem een goed alternatief. Het feit dat de privésector niet mee wil betalen in de investeringen, toont nog maar eens aan dat het economisch belang van deze ‘zakenluchthaven’ wel bijzonder relatief is.

De vraag is dan ook voor wiens mooie ogen de overheid geld moet blijven injecteren in Deurne. Minister Crevits zou beter een ernstige kosten-batenanalyse laten opstellen. Ons lijkt het dat de beschikbare middelen beter kunnen worden besteed, bijvoorbeeld voor de uitbouw van een voorstedelijk openbaar vervoersnetwerk rond Antwerpen. Daar hebben alle Antwerpenaren iets aan.

De pps-constructie voor Deurne sleept al jaren aan. Minister van Begroting Dirk Van Mechelen maakte zich al in 2004 zich sterk dat de pps-vennootschap in februari 2005 definitief opgericht zou zijn, tegen 2008 zou de ondertunneling een feit zijn. Een zakenluchthaven is immers zó belangrijk voor het bedrijfsleven in Antwerpen, dat de privé-sector hier zeker mee in zou investeren, aldus Van Mechelen.

 

 

Die constructie liep echter niet van een leien dakje. In mei vorig jaar lekte een nota van de Participatiemaatschappij Vlaanderen uit, waarin de levensvatbaarheid van de luchthaven van Deurne in twijfel werd getrokken. Toen bleek ook dat de diamantsector, die mee in de pps-constructie zit, niet voor de vereiste investeringen wou betalen. En vorige maand werd de inbreng vanuit het bedrijfsleven helemaal afgeblazen, omwille van de financiële crisis.

Met de aanleg van een rechtstreekse spoorverbinding tussen Antwerpen en de luchthaven van Zaventem (Diabolo-project), ontstaat er nu een vlotte en snelle verbinding met de luchthaven van Zaventem. Met de verdere uitbouw van het HST-station Antwerpen-Centraal, dat net zoals de luchthaven mikt op middellange afstanden, komt er een milieuvriendelijk alternatief. Deze ontwikkelingen doen nog meer vragen rijzen bij het nut en de noodzaak van de luchthaven van Deurne.