Locaties van GGO-velden moeten bekend gemaakt worden

Autoriteiten mogen de exacte locatie van een veld met genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s) niet geheim houden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. De uitspraak komt er na een klacht van een Fransman tegen de gemeente Sausheim, die hem de exacte ligging van het proefveld niet wilde meedelen. Het Hof bepaalt nu dat alle informatie, die de autoriteiten van de kennisgever krijgen, over de locatie van de introductie ook voor het publiek beschikbaar moet zijn. De informatie over de plaats mag in geen geval vertrouwelijk blijven, ook niet omwille van zogenaamde bescherming van de openbare orde of van andere belangen van de uitvoerder.In België kan tot nu toe de exacte locatie van een GGO-teelt als vertrouwelijke informatie beschouwd worden en moet aan de burgers enkel de gemeente bekend worden gemaakt. Na het recente arrest van het Hof van Justitie zijn nu ook de Belgische autoriteiten verplicht om de exacte informatie omtrent de plaats van introductie publiek bekend te maken. En als er straks in Vlaanderen GGO’s commercieel geteeld zullen worden, zullen daarvan eveneens de exacte gegevens moeten worden vrijgegeven.