LDD, SLP en PVDA+

LDD in een één adem vernoemen met SLP en PVDA+? Het is een betwistbare keuze, eerder ingegeven door de hoeveelheid ‘milieu’ in het programma dan door enig inhoudelijk verband. Waar bij SLP het programma tout court kort en bondig is, en je dus niet teveel te weten komt, geldt voor LDD het omgekeerde: het programma is breed uitgewerkt, maar je komt net zo min iets te weten. Het onderdeel over waterbeleid in het programma van LDD is letterlijk overgenomen uit het vorig regeerakkoord (van een coalitie waar LDD geen deel van uitmaakte!), en is bovendien reeds jaren uitgevoerd. Het geeft niet echt aan dat de partij zelf haar programma ernstig neemt. Dat er tussen het federaal LDD-programma van 2007 en het Vlaams programma dat nu voorligt flagrante tegenspraak zit, bevordert het maken van een ernstige analyse ook al niet. En als LDD zelf haar programma niet ernstig neemt, hoe zouden wij het dan kunnen doen?

Over het milieuprogramma van SLP dan weer geen kwaad woord. Bondig, maar in elk geval positief. Nadruk op consistent en ambitieus klimaatbeleid. Steun voor slimme kilometerheffing en origineel pleidooi voor ‘productiehuizen’ (huizen die zelf energie produceren). Tenzij dat gewoon een semantische vondst zou zijn. Neen, dan is het met de PVDA+ minder goed gesteld. Geen milieuprogramma, enkele losse ideeën, soms sympathiek, vaak net het omgekeerde van wat de milieubeweging bepleit. De overheid de waterfactuur van particulieren doen ophoesten lijkt ons alvast niet het idee van het jaar. 

LDD

 

Bij onze bespreking van het federaal programma van LDD bij de verkiezingen van 2007 vonden wij bij LDD zowel positieve als negatieve elementen.  Vanuit een donkerblauwe visie werden een aantal voorstellen voor een beter milieubeleid geformuleerd. Met sommige daarvan waren we het eens. Toch beoordeelden we het LDD-programma overwegend negatief.  Toen al leek LDD het klimaatprobleem te ontkennen. Wie de problemen ontkent, zet zich in dezelfde beweging buitenspel als het er op aankomt oplossingen te bieden.

Vandaag trekt LDD die lijn door. De problemen worden ontkend. Punt. Geen probleem, geen oplossing nodig. In dat geval heb je vanuit milieuoogpunt natuurlijk ook niets te vertellen over het voorliggend programma. Eén ding viel ons toch op. Bij de federale verkiezingen koos LDD voluit voor de slimme kilometerheffing als belangrijk instrument om de files terug te dringen en als meest rechtvaardig systeem van heffing. Jürgen Verstrepen, LDD-lijsttrekker in Antwerpen, hield vorig jaar in De Zevende Dag nog een vurig pleidooi voor de kilometerheffing. Maar nu lezen we dat – tot onze niet geringe verbazing - de slimme kilometerheffing “herinnert ons aan middeleeuwse tollen die eeuwenlang de economische ontwikkeling hinderden” (voor wie van dit soort one-liners houdt is het LDD-programma wel een aanrader). Als LDD zo weinig respect opbrengt voor haar eigen programma, kan ze moeilijk van ons verwachten dat wij dat wel hebben.

SLP

SLP kiest in haar beknopt programma voor een volwaardig klimaatbeleid. Dat gaat van energiebesparing in de huizen tot aanpassing (adaptatie) aan de klimaatverandering. De partij pleit voor ‘productiehuizen’ (woningen die meer energie produceren dan ze verbruiken). Over waterbeleid heeft het programma niets te melden, over landbouw en milieu weinig, maar wel in de positieve zin: ze wil van de klassieke landbouwer laten uitgroeien tot een moderne voedselproducent en natuurbeheerder. Al horen bij dat moderne volgens SLP ook GGO’s. Ook ruimtelijke ordening komt niet ter sprake. Het  herstel  van  de  biodiversiteit  is wel een  prioriteit voor SLP,  door  de  aanleg  van  meer  natuurgebied  en  bossen. 

Verder kiest de partij voor de internalisering van de externe kosten in de prijs van de producten en  is ze gewonnen voor de invoering van de slimme kilometerheffing.

PVDA+

In het verkiezingsprogramma van PVDA+ valt weinig milieunieuws te rapen. Voor de partij moet zowel de prijs van energie als van water omlaag. Het voorstel gaat niet gepaard met bijkomende voorstellen om het energie- en watergebruik in toom te houden. De partij heeft wel oog voor doorgedreven isolering van huizen en kiest duidelijk en uitdrukkelijk tegen steenkool als energiebron. Veel aandacht ook voor het openbaar vervoer, maar verwachten dat inzet in openbaar vervoer alleen de mobiliteitsproblemen zal oplossen geeft toch geen blijk van kennis van de problemen. Het programma van deze partij moet eerder gelezen worden als een sociaal manifest met hier en daar een uitloper. Voor het overige lijkt het milieuthema aan de PVDA+ voorbij te gaan.