Klimaatkampioen

Eind december vindt in Kopenhagen de 15de VN-klimaattop plaats. Deze cruciale top moet na jaren van moeizame onderhandelingen resulteren in een globale overeenkomst ter opvolging van het Kyoto-protocol. Europa dreigt deze afspraak met de geschiedenis te missen.

Nog een luttele 10 maanden rest de wereldleiders om een ambitieus, mondiaal en rechtvaardig akkoord te bereiken. Vereist resultaat: concrete maatregelen die de slachtoffers van de klimaatverandering beschermt én een koolstofarme ontwikkeling in noord én zuid mogelijk maakt. De houding van Europa zal opnieuw bepalend zijn voor het slagen of falen van de onderhandelingen. Tijdens de volgende top in maart beslissen de Europese staatshoofden over hun politieke strategie voor Kopenhagen. De Europese Commissie deed eind januari een aantal voorstellen. Die worden nu besproken in de Europese Raden. Ook onze eigen ministers moeten dringend kleur bekennen.

Klimaatbeleid