Klimaatcommunicatie: geen scaring, maar caring

Hoe kunnen we resultaatgericht communiceren over het klimaat? We vroegen het tijdens de tweede sessie van Connect2Change aan onze noorderburen, meerbepaald aan Jolijn Mes en Manu Busschots. Jolijn omschrijft zichzelf bij Taalstrategie als framingspecialist en Manu Busschots is oprichter van Klimaatgesprekken, een initiatief dat inzet op goede gesprekken over duurzaamheid.

Wij geven je alvast de drie zaken mee die wij zelf niet meer zullen vergeten.

Tip: Als je nu inschrijft voor de volgende sessies kan je ook alle voorgaande nog herbekijken. 

1. Wees concreet

Probeer de klimaatcrisis tastbaar te maken voor je publiek: het is belangrijk dat de rechtstreekse link tussen je publiek en de klimaatproblematiek duidelijk wordt. Zo kan het helpen om lokale klimaatimpact aan te tonen en te wijzen op de gevolgen voor “echte” mensen. Breng het klimaat dus dichtbij, zowel in tijd als in plaats. Indien mensen verwachten dat de klimaatcrisis hen zelf zal raken, is de kans dat ze zelf actie zullen ondernemen veel groter. Kortom, de onverschilligheid bij de ver van mijn-show is anno 2020 nog steeds geldig. 

2. Geen scaring maar caring

Zorg dat mensen zin krijgen om het klimaat te beschermen, eerder dan dat ze er bang van zijn. Beide sprekers bespraken kort het “gloom & doom”-frame dat door veel milieu- en klimaatverenigingen gebruikt wordt. In dit frame werk je met doemscenario’s: “De wereld vergaat morgen als we nu geen actie ondernemen.” “De aarde heeft het point of no return bereikt en wij zijn hiervoor verantwoordelijk.” Onderzoek zou uitwijzen dat het meer impact heeft om te focussen op het zorg dragen voor de aarde eerder dan te melden dat geen enkele hulp meer kan baten. Wat optimisme in jouw boodschappen kan ooit kwaad dus. Hier vind je trouwens nog een heleboel andere frames. 

3. Vergeet niet wie je bent

Het mag niet verbazen: de impact van de boodschap verandert naargelang wie ze vertelt. Wanneer de verteller in diskrediet wordt gebracht, dan wordt het verhaal zelf ook minder krachtig. Hoe groter de credibiliteit van de spreker, hoe groter de impact. Dit betekent dat het overtuigender zal zijn om een minder sterk verhaal te laten vertellen door iemand uit de doelgroep zelf - een peer zoals we zeggen - dan een krachtig verhaal door iemand met wie de doelgroep geen affiniteit heeft. Wees je dus bewust van de rol die je speelt in de ogen van je doelgroep en ga hier inventief mee om.