Kader voor inplanting kleine windmolens geregeld

Minister Crevits en Van Mechelen legden op de valreep van de legislatuur nog richtlijnen vast voor de beoordeling van kleine en middelgrote windmolens. In het verleden strandden heel wat aanvragen voor een bouwvergunning voor particuliere windturbines. Deze omzendbrief geeft vanaf nu duidelijk aan hoe de gemeenten deze aanvragen zo objectief mogelijk kunnen beoordelen naar de ruimtelijke impact, de geluidshinder, veiligheid en eventuele slagschaduw.

Kleine windturbines zijn maximaal 15 m hoog, of zitten direct vast aan een gebouw. Middelgrote zijn meer dan 15 m hoog, maar met een maximaal vermogen van 300 kW. Middelgrote windturbines kunnen elektriciteit leveren voor een 80-tal gezinnen. Ter vergelijking: de gekende grote windturbines hebben een ashoogte van 80 tot 100 m en hebben een vermogen van 2000 kW.

Het is natuurlijk essentieel om te zorgen dat bij die kleine windturbines geen negatieve effecten zoals geluidshinder en slagschaduw door de draaiende wieken optreden. De ruimtelijke inpassing van dergelijke middelgrote turbines is dus heel belangrijk. De nieuwe omzendbrief stimuleert de gemeenten om hiervoor planningsinitiatieven te nemen en via bijvoorbeeld gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen dergelijke windturbines te voorzien voor de lokale energievoorziening van wijken.

Het rendement van windturbines stijgt echter exponentieel met de dimensie. Grote windturbines leveren momenteel 2 tot 3 MW, middelgrote windturbines rond 300 kW. Daarom prefereert de omzendbrief de plaatsing van grote windturbines boven de middelgrote windturbines.

BBL is het daarmee eens.

Zeker als je bedenkt dat de rendabiliteit van kleine windturbines beperkt is. Dit heeft te maken met het geringe windaanbod in Vlaanderen op een hoogte van 10 à 15 meter. Om een normaal rendement te halen heeft een kleine windturbine nood aan een gemiddelde windsnelheid van 5,5 meter per seconde. In Vlaanderen wordt deze windsnelheid op die hoogte enkel bereikt in een zone langs de kust. Voor gedelokaliseerde kleinschalige energieproductie zijn investeringen in zonneboilers, pelletkachels of PV-panelen meestal zinvoller.

Bovendien is het via coöperaties mogelijk om samen te investeren in de bouw van grote windturbines.

Windenergie